oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Szansa na powrót

Niebawem Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu rozpocznie realizację programu, w ramach którego na wsparcie i fachową pomoc będą mogły liczyć osoby chore psychicznie. Pomoc będzie udzielana także rodzinom chorych.

Program opracowany został przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy i już w ubiegłym roku został zgłoszony na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. Niestety, okazało się, że ministerstwo nie miało wystarczających funduszy na jego realizację.

Autorzy programu podjęli ponownie próbę w tym roku. Tym razem zakończyła się ona sukcesem. 23 czerwca podpisano porozumienie pomiędzy wojewodą wielkopolskim a gminą Gostyń, dotyczącą przekazania środków na realizację programu pod nazwą "Nowa Szansa - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin". Wojewoda zobowiązał się przekazać na ten cel pięć tysięcy złotych.- Projekt przewiduje stworzenie samopomocowej grupy wsparcia dla rodzin i osób dotkniętych chorobą psychiczną - zaznacza Teresa Klonowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, jednostki która nadzoruje działalność ŚDS. - Pierwszym etapem programu będą szkolenia dla kadry pomocy społecznej, placówek z terenu miasta i powiatu oraz osób zainteresowanych zdobyciem doświadczenia w zakresie pomocy osobom chorym psychicznie. Tematy podejmowane w trakcie szkoleń będą dotyczyły przede wszystkim: poradnictwa psychologicznego dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów, treningu umiejętności aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym, psychoedukacji, psychoterapii grupowej oraz innych form samopomocowych. W ramach tego etapu odbędą się szkolenia z zakresu pomocy rodzinom z osobami chorymi psychicznie.

Drugim etapem będzie utworzenie grupy wsparcia. Spotkania odbywać będą się cyklicznie i będą miały na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej i wzmacnianie więzi społecznych ze środowiskiem lokalnym oraz umocnienie psychiczne. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o swoich prawach i możliwości korzystania z pomocy.T terapia będzie również dotyczyła aktywizacji zawodowej. - Program przeznaczony jest dla chorych, których objawy ustępują lub zmniejszają - dodaje Klonowska. - Będą blisko swoich domów, bez zrywania kontaktów i więzi ze środowiskiem, w którym żyją, z możliwością rozszerzenia oddziaływań terapeutycznych na rodzinę i otoczenie. Celem programu jest przekształcenie ŚDS w placówkę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, a także podnoszenie kwalifikacji kadry do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.