oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach położony jest w malowniczym parku będącym częścią Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, nad jeziorem Gopło. Cały teren DPS, będący niegdyś własnością rodziny Jaruzelskich, dwa pawilony mieszkalne: klasycystyczny dworek i nowoczesny blok, piękne i dobrze utrzymane klomby kwiatowe sprawiają wrażenie domowego zacisza i prawdziwego azylu.

Tak więc, przekraczając bramę DPS w Siemionkach pryska mit o ludziach chorych psychicznie, bo chociaż mieszkają tu osoby z zaburzeniami psychicznymi, panuje wszędzie spokój i harmonia, a zamiast dziwacznego i budzącego lęk w otoczeniu chorego psychicznie, zastać można zadbane i uśmiechnięte mieszkanki domu.

Pierwsze mieszkanki do DPS wprowadziły się w 1982 r. Obecnie mieszka tu 98 pań. Cała społeczność DPS stara się, żeby placówka nie była tylko instytucją świadczącą usługi opiekuńcze. Jest to miejsce, gdzie opieka i pielęgnacja splatają się z całą różnorodnością form terapeutycznych, a także działań zmierzających do integracji mieszkanek z otoczeniem. Nie na próżno mówi się o społeczności domu, a nie o mieszkańcach i pracownikach.

Staramy się, aby nasz dom nie był zinstytucjonalizowaną totalną placówką, gdzie światy psychicznie chorych i zdrowych są oddzielne i spolaryzowane. Działania domu pomocy ukierunkowane są na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych psychicznie mieszkanek, na przywrócenie ich społeczeństwu. To, że wiele z nich nigdy nie będzie mogło zamieszkać w domu rodzinnym nie jest równoznaczne z wyrzuceniem ich na margines życia społecznego.

DPS jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, które łączą w sobie przyjemności dla uczestników, elementy integracji, walory terapeutyczne. W wielu dotychczasowych przedsięwzięciach kulturalnych domu pomocy uczestniczyły m.in.: dzieci z Domu Dziecka w Kołdrąbiu, dziecięcy chór parafialny z Kościeszek, ministranci pod opieką ks. dr Andrzeja Panasiuka z parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie, dzieci ze szkół podstawowych w Rzeszynku i Ciechrzu, wychowankowie z Ośrodka Szkolno � Wychowawczego dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem w Strzelnie, młodzież z gimnazjum we Włostowie, skazani z Aresztu Śledczego w Inowrocławiu oraz podopieczni DPS-ów z ościennych powiatów.

Dążymy przez to nie tylko do integracji środowisk osób z zaburzeniami psychicznymi i zdrowych, ale przez przełamywanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do chorych psychicznie. Realizujemy zadania z dziedziny socjalizacji i wychowania młodego pokolenia i i resocjalizacji osób, które wkroczyły na drogę przestępstwa.

Promujemy twórczość osób niepełnosprawnych eksponując na wystawach prace rękodzielnicze i plastyczne wykonane w ramach terapii zajęciowej. Staramy się przy tym być pożyteczni. Zorganizowaliśmy stoisko promujące powiat mogileński na wojewódzkich dożynkach w Golubiu � Dobrzyniu. Prace mieszkanek były przedmiotem aukcji, którą 15 sierpnia w Przyjezierzu poprowadził ks. Jacek Dziel, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pieniądze z licytacji przeznaczone zostały na prowadzoną przez Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP w Mogilnie ochronkę im. Bł. Edmunda Bojanowskiego. Nasze mieszkanki były także uczestniczkami pleneru malarskiego w Bydgoszczy, gdzie zaprezentowały plakaty i rzeźbę przestrzenną pt. "Artystyczna wizja współczesnego świata".

Podtrzymujemy kontakty rodzinne mieszkanek wychodząc z założenia, że rodzina jest źródłem wsparcia emocjonalnego i pozytywnych wartości. Zorganizowaliśmy V Integracyjny Piknik z rodzinami pod hasłem "Rodzina najwyższym dobrem człowieka�.

DPS oferuje mieszkankom również inne formy terapii i rehabilitacji. Należą do nich zajęcia z zakresu edukacji podstawowej, zajęcia ekologiczno � przyrodnicze i rekreacyjno � sportowe, biblioterapię z elementami muzykoterapii. Działa także drużyna harcerska "Nieprzetartego Szlaku".

Aktywnie działamy na polu łączącym integrację z rozwojem osobowym i poszerzaniem zainteresowań oraz twórczości mieszkanek. Byliśmy inicjatorami i organizatorami I Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Pani v-ce marszałek woj. Kujawsko - Pomorskiego Teresy Marmuckiej � Lalki. Mieszkanki miały możliwość uczestnictwa w rejsie statkiem Rusałka po jez. Gopło i zwiedzania Kruszwicy a także podziwiania przyrody nadgoplańskiej. Brały udział w pielgrzymce autokarowej do Lichenia i wycieczce na festyn archeologiczny do Biskupina. Harcerki wyjechały na manewry techniczno � obronne do Pakości. Drużyna sportowa DPS może pochwalić się srebrnym medalem, który zdobyła podczas Spartakiady Osób Niepełnosprawnych zorganizowanej przez stowarzyszenie Flandria w Inowrocławiu. Mieszkanki korzystają z bezpłatnego karnetu na zajęcia rehabilitacyjno � pływackie na basenie w Mogilnie. Były również uczestniczkami spływu "pod żaglami� po Zalewie Koronowskim i turnusu wczasowo � rehabilitacyjnego w Polańczyku w Bieszczadach.

W celu zwiększenia efektywności działań w obszarze pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi przy DPS powstało Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Szansa�. Celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja i wspieranie ludzi psychicznie chorych i ich rodzin, promocja zdrowia psychicznego i popularyzowanie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na funkcjonowanie DPS w Siemionkach.

Cały czas poszerzamy ofertę zajęć dla mieszkanek kierując się ich potrzebami i zainteresowaniami. Staramy się być kreatorem pomysłów wynikających z diagnozy potrzeb nie tylko naszego DPS, ale szerszego środowiska, chcemy uczestniczyć w życiu społecznym. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy swoją pracę traktują nie tylko jako obowiązek służbowy, ale okazję do pomocy innym.