oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Płock: Naucz się wypalać gliniane ozdoby

(aut. aa - Gazeta Wyborcza 9.07.2006; dps.pl 11.07.2006)

 

Na zajęcia w ramach programu "Integracja na ludowo" zaprasza płocczan fundacja Panaceum. Na wszystkich chętnych czeka pracownia rękodzieła ludowego i jej dwie sekcje: haftu i tkactwa oraz ceramiki i rzeźby.

Pracownia ruszyła w ubiegłym tygodniu, ale cały program jest realizowany już od połowy czerwca.

W pierwszym etapie uczestniczyli jednak tylko mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przy Krótkiej i niepełnosprawni ludzie korzystający ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy Reja. Razem ze swoimi opiekunami mieli warsztaty z rzeźby, papieroplastyki, słuchali kapeli ludowej, próbowali staropolskiego jadła.

Kroków ludowego tańca uczył ich zespół Masovia, byli na wycieczce w sierpeckim skansenie, gdzie przyglądali się pracy wikliniarza, kowala, garncarza, szewca. Z programu kolejnego wyjazdu, tym razem do Sendenia: zwiedzanie gospodarstwa wiejskiego, wyrób masła i sera, wizyta w pasiece.

Teraz zaczął się drugi etap. - Chcemy, by w spotkaniach ze sztuką ludową w pracowni rękodzieła uczestniczyli już wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta - zaprasza prezes Panaceum i dyrektor DPS-u Piotr Ostrowicki. - Naszym celem jest wspólna nauka i praca ludzi niepełnosprawnych i zdrowych.

Od lipca do września sekcja haftu i tkactwa będzie działać w środy. W godz. 11-13 w Środowiskowym Domu Samopomocy będzie się można nauczyć zdobienia tkanin ściegami, wykonywania dzianin na drutach i szydełku, ozdobnego pikowania, wyszywania. Specjaliści nauczą również, jak wykonywać atrakcyjne hafty, dekoracyjne gobeliny albo kolorowe patchworki.

Natomiast w piątki w godz. 10-14 ma działać sekcja ceramiki i rzeźby. W DPS chętni dowiedzą się m.in., jak rzeźbić w drewnie lipowym i mydle, jak wypalać w piecu gliniane ozdoby (na miejscu jest piec ceramiczny).

- Pracownia ma ułatwić ludziom z ograniczoną sprawnością psychiczną i fizyczną udział w życiu kulturalnym - podsumowuje Piotr Ostrowicki. - I oni, i ci wszyscy mieszkańcy miasta, którzy odpowiedzą na nasze zaproszenie będą się wzajemnie uczyli tolerancji, koleżeństwa, pomagania słabszym. Będziemy dzięki temu przeciwdziałać izolacji i marginalizacji osób z różnymi dysfunkcjami. One pokażą, na jak wiele ich stać.

Program został dofinansowany przez samorząd wojewódzki.


Fundacja Panaceum

Organizacja pozarządowa, która powstała w ub.r., aby wspierać finansowo i rzeczowo instytucje działające na rzecz niepełnosprawnych, szczególnie DPS przy Krótkiej i ŚDS przy Reja.