oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Piotr Zańko - Gazeta Ubezpieczeniowa 14.12.2006; dps.pl 2.02.2007)

 

13 grudnia 2006 r. w siedzibie Coris Varsovie w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące nowej usługi Tele Opieka, którą firma zamierza wprowadzić na polski rynek. Gospodarzem spotkania był prezes Coris Varosovie Jan Meretik.

Gospodarzem spotkania był prezes Coris Varosovie Jan Meretik. Coris Varsovie należy do międzynarodowej sieci biur Coris Internacional. Na rynku polskim funkcjonuje od 11 lat. Firma jest niezależnym liderem w dziedzinie obsługi turystycznych szkód ubezpieczeniowych (assistance), działających na zasadach outsourcingu dla polskich zakładów ubezpieczeniowych. Atutem Coris Varsovie jest fakt, że przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku pozostaje do dyspozycji turystów, którzy posiadają ubezpieczenie większości polskich zakładów ubezpieczeń (m. in.: Signal Iduna, PTU, Uniqa).Wachlarz usług Coris Varsovie obejmuje assistance medyczny, techniczny, prawny, domowy, likwidację szkód komunikacyjnych, ubezpieczenia ochrony prawnej, concierge, infolinię, call centre a także assistance dla ubezpieczeń na życie.

Prezentację nowego produktu Tele Opieka przedstawił zgromadzonym prezes francuskiej firmy Biotel Georges Cormerais. Warto dodać, że Biotel należy do grupy Tunstall. Przedmiotem działalności obu firm jest opracowywanie, wytwarzanie, konserwacja systemów teleopieki, teleochrony, telemedycyny, a także wezwań od pacjenta.

Do kogo jest adresowany system Tele Opieka i jak działa?

Adresatami usługi Tele Opieki są przede wszystkim osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore, które pragną żyć bezpiecznie i wygodnie w swoim miejscu zamieszkania, a także osoby przebywające w domach spokojnej starości. Zaletą sytemu jest możliwość samodzielnego i szybkiego wezwania pomocy, w momencie, gdy jest ona potrzebna, a osoba chora nie ma siły, by podejść do telefonu. Korzystanie z Tele Opieki gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz większą samodzielność.

Podstawowymi elementami systemu są bezprzewodowy nadajnik oraz terminal. Urządzenia te podłączone do analogowej linii telefonicznej oraz zaprogramowane na bezpośredni kontakt z Centralą Alarmową, działają non stop przez 365 dni w roku. Usługa Tele Opieka zaczyna działać w momencie aktywowania specjalnego przycisku noszonego na szyi lub ręce, po czym uzyskuje się natychmiastowy kontakt z teleopiekunem, który na podstawie rozmowy decyduje o rodzaju pomocy, np. wzywa pogotowie ratunkowe, policję, straż pożarną lub informuje członków rodziny, sąsiadów czy lekarza.

Jak powiedział Geroges Cormerais warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu jest przede wszystkim odpowiednia technologia urządzeń. - Musimy produkować urządzenia wysokiej jakości, gdyż chodzi tutaj o ludzkie życie. Przy okazji warto zwrócić uwagę na szeroką gamę urządzeń generujących sygnały. Mogą to być różnego rodzaju włączniki dotykowe, włączniki oddechowe, włączniki zgniatane, dzwonki sygnalizacyjne. Ciekawym rozwiązaniem jest także specjalny czujnik, który połączony z łóżkiem włącza światło, gdy pacjent wstaje z łóżka i uruchamia system Biotel jeżeli pacjent nie powraca.

Oczywiście, żeby cały system mógł sprawnie działać istotne jest stworzenie specjalnej platformy obsługi medyczno - socjalnej oraz sprawnie działający komitet opieki. Niewątpliwą zaletą usługi Tele Opieka jest jej elastyczność. System ten może być różnorodnie kompilowany. Przykładem jest tzw. Pack Biotel, który spełnia trzy zasadnicze funkcje wobec klienta. Pierwsza z nich to teleochrona polegająca na zabezpieczeniu przed intruzami poprzez teleinterperację. Druga to wspomniana wcześniej teleopieka, czyli bezpieczeństwo przez interfon. Ostatnią funkcją jest teleusługa - połączenie z centralą zgłoszeniową poprzez interfon. Z pomocą teleusługi, klient może, między innymi, zgłosić jakąś usterkę w domu, zasięgnąć porady specjalistów (np. lekarza rodzinnego) czy zamówić materiały eksploatacyjne.

W ofercie firmy Biotel znajduje się również system Tele Opieki, który jest skierowany do domów spokojnej starości. Aby tego rodzaju system mógł działać, w każdym pokoju potrzebny jest telefon analogowy, a w recepcji lub sekretariacie musi być zainstalowana specjalna minicentrala. I tak w zależności od pory dnia, za pomocą sygnalizatora kieszonkowego mieszkaniec może wezwać personel ośrodka lub firmę assistance, która po wysłuchaniu informacji przez interfon podejmie stosowne kroki. Na podobnych zasadach Tele Opieka może działać w szpitalach, klinikach i innych ośrodkach zajmujących się opieką ludzi.

Tele Opieka jest przykładem umiejętnego wykorzystania nowych technologii w służbie człowieka. Cieszy fakt, że firma Biotel jest przede wszystkim zorientowana na potrzeby ludzkie, a nie wyłącznie na korzyści materialne. Miejmy nadzieję, że na rynku polskim ten system, podobnie jak w krajach skandynawskich, zadomowi się na dobre.


System ten jest skierowany do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy mogą potrzebować natychmiastowej pomocy w miejscu swojego zamieszkania. Podstawowymi elementami systemu są bezprzewodowy nadajnik oraz terminal. Urządzenia te podłączone do analogowej linii telefonicznej oraz zaprogramowane na bezpośredni kontakt z Centralą Alarmową, działają 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

Usługa Tele Opieka zaczyna działać w momencie aktywowania specjalnego przycisku, noszonego na szyi lub ręce po czym uzyskuje się natychmiastowy kontakt z teleopiekunem, który na podstawie rozmowy decyduje o rodzaju pomocy np. wzywa pogotowie ratunkowe, policję, straż pożarną lub informuje członków rodziny, sąsiadów czy lekarza.

Niewątpliwą zaletą sytemu jest możliwość samodzielnego i szybkiego wezwania pomocy, w momencie, gdy jest ona potrzebna, a osoba chora nie ma siły, by podejść do telefonu. Korzystanie z Tele Opieki gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz większą samodzielność.