oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Magda Raszewska - Dziennik Bałtycki 4.07.2007; dps.pl 10.07.2007)

 

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił miejsca czasowego pobytu dla osób starszych. Będą dostępne w przypadku, gdy rodzina nie będzie mogła opiekować się seniorem.

Chodzi na przykład o sytuacje, gdy opiekunowie muszą gdzieś wyjechać albo zachorują.-To nowatorskie rozwiązanie. Ma ono służyć osobom starszym wymagającym całodobowej opieki, gdy rodzina nie może przez jakiś czas zająć się seniorem - tłumaczy Sylwia Ressel, rzecznik MOPS. - W tym wypadku osoba potrzebująca może przebywać w placówce od dwóch tygodni do miesiąca, a następnie wraca do rodziny - dodaje. Starsza osoba może skorzystać z jednego z czterech miejsc uruchomionych przez MOPS w domach pomocy społecznej. Chętni już są.- Przygotowaliśmy trzy miejsca w Domu Pomocy Społecznej przy ulice Hożej na Stogach oraz jedno w domu przy ulicy Polanki w Oliwie - dodaje Ressel.

Oferta skierowana jest także do osób starszych, które powinny natychmiast znaleźć się w domu pomocy społecznej, ale nie jest to możliwe z braku miejsc. W tym wypadku miejsce czasowe daje możliwość zapewnienia osobie potrzebującej dobrej opieki do momentu zwolnienia się miejsca w domu pomocy społecznej. Osobie takiej przysługują takie same prawa, co pozostałym pensjonariuszom.

Warto jednak podkreślić, że chodzi o wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, a nie wyręczanie jej w opiece. Odpłatność za pobyt w placówce - na miejscu czasowym - jest regulowana, jak w przypadku miejsca stałego. Zasady ustala ustawa o pomocy społecznej. Odpłatność ponosi przede wszystkim senior lub jego rodzina - najczęściej chodzi o około 70 procent renty osoby starszej, jednak odpłatność może być negocjowana bezpośrednio z rodziną. Jeśli osoba starsza nie ma dochodów i jest samotna, pobyt w placówce finansuje gmina. Wnioski w sprawie skorzystania z czasowego miejsca pobytu dla osób starszych przyjmuje Wydział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdańsku.