oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(NaszeMiasto.pl 16.08.2007; dps.pl 4.09.2007)

 

Precyzyjne wyszywanie haftem krzyżykowym z dwiema parami rękawic narciarskich na rękach lub wykonanie trudnego zadania przy włączonych kilku odtwarzaczach jednocześnie - tak nasz świat odbierają osoby autystyczne. Czy mogą liczyć na naszą pomoc? Warszawskie Stowarzyszenie Terapeutów zrealizowało projekt mający na celu ich wsparcie.

Zaburzenie rozwoju dziecka, problemy rozwojowe lub upośledzenie - tak głównie określa się autyzm. Jego przyczyny nie są do końca znane. Badacze wskazują przede wszystkim na przyczyny biologiczne związane z uszkodzeniem mózgu. Autyzm najczęściej występuje u chłopców, o czym świadczą statystyki - stosunek liczby zachorowań chłopców do dziewcząt wynosi 4:1. Takie proporcje dotyczą dzieci o małym stopniu upośledzenia. Przy głębokim upośledzeniu liczba zachorowań dziewcząt i chłopców wyrównuje się, a zaburzenia występujące u dziewczynek są znacznie silniejsze. Mimo że autyzm związany jest z okresem wczesnodziecięcym, to odciska swoje piętno na całym życiu chorego. Autyzmu nie można wyleczyć, można jedynie pomóc osobie z autyzmem nauczyć się żyć pełniej, bezpieczniej i bardziej samodzielnie.

Dziecko autystyczne = egoista?

Pierwsze objawy autyzmu pojawiają się przed ukończeniem trzeciego roku życia. Już wówczas dzieci autystyczne nie wykazują zainteresowania innymi osobami. Nie szukają bliskiego kontaktu z rodzicami, nie reagują na głos matki, a nawet nie chcą być przez nią przytulane. W późniejszych latach nie potrafią współdziałać z innymi, nie mogą nawiązać normalnych relacji z rówieśnikami, gdyż nie rozumieją reguł, które określają funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Istotnym objawem autyzmu są też zaburzenia mowy. W wielu przypadkach dzieci autystyczne uczą się mówić dopiero po ukończeniu 4 roku życia.

Niechęć do zmian i powtarzanie pewnych zachowań - to kolejna grupa objawów autyzmu. Każda zmiana jest źródłem silnego lęku i wywołuje poczucie zagrożenia u osób z autyzmem. Dlatego skrupulatnie przestrzegają rozkładu dnia, nie akceptują zmian w ułożeniu przedmiotów w domu, a nawet zmian w wyglądzie swoim i domowników. Dzieci autystyczne często wykonują tę samą czynność godzinami. I tak: mogą bezustannie bawić się sznurkiem, kręcić kółka samochodem, skakać na jednej nodze, czy wirować wokół własnej osi.

Kluczową kwestią w leczeniu autyzmu jest szybkie postawienie diagnozy - przed ukończeniem 3. roku życia. Już na tym poziomie choroby o rokowaniach decyduje łut szczęścia. Jeśli dziecko mieszka w dużym mieście, jego szanse na rozpoznanie oraz na podjęcie właściwego leczenia są znaczne. Poza dużymi aglomeracjami objęcie dziecka akustycznego odpowiednią opieką jest praktycznie niemożliwe. Podjęta odpowiednio wcześnie terapia może wpłynąć na diametralną poprawę w funkcjonowaniu dzieci autystycznych. Oczywiście zależy to m. in. od stopnia upośledzenia umysłowego, stopnia zaburzeń wynikających z autyzmu, trafności w wyborze ścieżki terapeutycznej, motywacji rodziców do pracy, czy profesjonalnego wsparcia zewnętrznego dla systemu rodzinnego. Jednak przy intensywnej terapii oraz przy zapewnieniu pomocy przez służby do tego powołane - wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem i z zespołem Aspergera mogłyby funkcjonować praktycznie samodzielnie - mówi Joanna Wodarska, terapeutka na co dzień pracująca z osobami autystycznymi.

Wolontariusz potrzebny od zaraz

Warszawskie Stowarzyszenie Terapeutów od czterech lat zajmuje się pomocą osobom marginalizowanym. W lipcu zakończyło realizację projektu, mającego na celu wsparcie osób autystycznych oraz ich rodzin.

Projekt Stowarzyszenia Terapeutów był doskonałym przykładem realizacji zamierzeń organizatorów konkursu grantowego w ramach inicjatywy społecznej "Warto być za!". Chcemy nagradzać projekty dające wędkę, a nie rybę - tłumaczy Paweł Sudoł, prezes Kompanii Piwowarskiej S.A. Pomysł wprowadzenia wolontariuszy do rodzin dzieci autystycznych zyskał duże uznanie ekspertów zaangażowanych w nasz konkurs. Zyskał również duże poparcie lokalnej społeczności wyrażone w głosowaniu w listopadzie ubiegłego roku. Dzięki temu projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł - dodaje.

Podstawowym założeniem projektu było przeszkolenie wolontariuszy, którzy następnie mieliby wspierać osoby autystyczne i ich rodziny w codziennym życiu. Chętnych nie brakowało - do uczestniczenia w projekcie zgłosiło się blisko 70 studentów, głównie ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ostatecznie po wstępnej selekcji wyłoniono grupę 46 osób, które wzięły udział w szkoleniach. Podczas zajęć otrzymały one wiedzę na temat koncepcji autyzmu, metod pracy z osobami autystycznymi, zasad postępowania w przypadku zachowań trudnych, a także pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych.

Kolejnym etapem projektu było wprowadzenie wolontariuszy do rodzin osób autystycznych. Początkowo mogli oni jedynie obserwować pracę terapeuty prowadzącego. Następnie w zależności od stanu podopiecznego stopniowo nawiązywali z nim kontakt. Później otrzymywali już samodzielne zadania. Asystowali podczas ćwiczeń prowadzonych w Ośrodku Integracji Społecznej, dowozili swoich podopiecznych na zajęcia, a także pomagali w różnych czynnościach domowych. Jak zapewniają realizatorzy projektu, pomoc wolontariuszy była bezcenna. Podczas realizacji projektu rozpadła się rodzina jednego z naszych podopiecznych. Odszedł ojciec, który dotąd zajmował się autystycznym dzieckiem, a więc był najważniejszą osobą dla chłopca. Nastąpił regres choroby. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy udało nam się opanować kryzys. Jednak - co ważne - nie chcemy uzależniać rodzin osób autystycznych od pomocy wolontariuszy. Ich praca ma przede wszystkim motywować do działania - mówi Piotr Krawczyk ze Stowarzyszenia Terapeutów.

Uczestnictwo w projekcie okazało się także niezwykle ważne dla samych wolontariuszy. Wielu z nich z przestraszonych i niepewnych asystentów zmieniło się w zaangażowanych i świadomych profesjonalistów, chętnych do pomocy o każdej porze i w każdej sytuacji. Niektórzy dzięki kwalifikacjom zdobytym podczas realizacji projektu znaleźli zatrudnienie jako osoby wspierające rodziny z dziećmi autystycznymi m.in. w zlecanych przez warszawskie Ośrodki Pomocy Społecznej usługach specjalistycznych realizowanych przez agencję Vital, fundację Zdrowie i inne.

Jednym z nich jest Tomasz Pakowski, student psychologii, a obecnie także certyfikowany opiekun autysty. Jak sam mówi do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Terapeutów zgłosił się pod wpływem impulsu. Dla niego była to szansa na zrealizowanie planów zawodowych, a także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabytych dotychczas umiejętności.

Podczas realizacji projektu doświadczyłem lepszych i gorszych momentów. Często po długiej i trudnej pracy z podopiecznym udawało się nam coś osiągnąć, a każda nawet drobna poprawa w funkcjonowaniu pacjenta była dla nas wielkim sukcesem. Z kolei innym razem nawet duży wysiłek i zaangażowanie w pracę nie przynosiły poprawy stanu podopiecznego - opowiada Tomek. Podkreśla też, że on i inni wolontariusze zawsze mogli liczyć na wsparcie terapeutów ze Stowarzyszenia, którzy dzięki zaufaniu i mądrości stworzyli im dogodne warunki do rozwoju zawodowego. Sam Tomek potwierdza, że bardzo się zmienił pod wpływem uczestnictwa w programie Stowarzyszenia.

Otrzymałem przede wszystkim ważną lekcję pracy terapeutycznej. Możliwość otoczenia opieką osób autystycznych, bezpośrednie konsultacje u terapeutów znacznie rozwinęły moje kompetencje zawodowe. Ale nie tylko. Dzięki udziałowi w projekcie znacznie więcej wiem o sobie i innych ludziach - podsumowuje Tomek Pakowski.

"Warto być za!" - inicjatywa społeczna

W czerwcu 2006 r. Kompania Piwowarska SA zainicjowała program społeczny "Warto być za!". Osią programu jest konkurs grantowy dla organizacji pożytku publicznego na projekty mające na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa. Zwycięskie programy otrzymały dofinansowanie w wysokości 90% całkowitych kosztów projektu. Łączna pula dotacji wynosi 1,5 mln PLN.

W pierwszej edycji konkursu wzięło udział blisko 100 organizacji pozarządowych. Spośród konkursowych projektów wyłoniono 9 zwycięskich. Różne działania pomocowe podejmowane w ich ramach dotarły bezpośrednio lub pośrednio do ok. 4000 osób. Oprócz Stowarzyszenia Terapeutów wśród nagrodzonych znalazły się m.in.:

  • Fundacja Wzrastanie z Łopuszki Małej na Podkarpaciu, która utworzyła mieszkania chronione dla usamodzielniających się podopiecznych Domu dla Dzieci,
  • Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej uruchomiła Manufakturę, ośrodek pracy i edukacji, który zapewni szkolenia i tymczasowe zatrudnienie dla 60 osób z regionu rocznie,
  • Stowarzyszenie Pro Publico Bono ze Szczytna od kilku miesięcy prowadzi pomoc żywnościową dla ubogich rodzin, aktywizuje zawodowo grupę 40 niepełnosprawnych z regionu i organizuje zajęcia edukacyjne dla ponad setki dzieci z rodzin patologicznych,
  • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca opiekuje się ok. 40 samotnymi, ubogimi matkami z regionu Śląska i Zagłębia oraz ich dziećmi.