oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Magdalena Hodak - POLSKA Dziennik Łódzki 29.01.2009; dps.pl 8.03.2009)

Za 26 lat województwo łódzkie stanie się jednym z najbardziej zacofanych regionów w kraju. Znajdzie się w tzw. Polsce C - razem ze Świętokrzyskiem i Lubelskiem. Taki czarny scenariusz rysuje doktor Piotr Szukalski z Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, który przeanalizował ostatnią prognozę demograficzną Głównego Urzędu Statystycznego z końca lipca ubiegłego roku.

Szukalski przewiduje odpływ ludności i rekordowe starzenie się naszego regionu.

- Sens prognozy jest taki: przewidzieć, aby nie widzieć. Trzeba więc trąbić na alarm - ostrzega doktor Piotr Szukalski. - W świetle takich pesymistycznych przewidywań należy niezwłocznie zadbać o atrakcyjność osiedleńczą regionu i sieć instytucji, pomagających osobom starszym. Nie ma bowiem wątpliwości, że wzrośnie zapotrzebowanie na domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu oraz usługi pielęgniarek środowiskowych.

 

więcej...