oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

W niedzielę inauguracja obchodów 59. Tygodnia Miłosierdzia

Festyny i zabawy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i zdrowych oraz zbiórki pieniędzy dla potrzebujących towarzyszyć będą niedzielnej inauguracji 59. Tygodnia Miłosierdzia - poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Caritas Polska Agnieszka Kozłowska.

Przypomniała, że rok 2003 z inicjatywy Rady Europy obchodzony jest w Europie jako Rok Osób Niepełnosprawnych, których liczbę ocenia się w Polsce na 4 mln. "Myślą przewodnią tegorocznego 59. Tygodnia Miłosierdzia są słowa: "Umiłować Chrystusa we wspólnocie z niepełnosprawnymi" - powiedziała.

Podstawowym celem "Tygodnia", obchodzonego w dniach 5-11 października przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski oraz Caritas Polska, jest "przezwyciężenie w ludziach zdrowych bierności wobec osób niepełnosprawnych i ich integracja z ludźmi zdrowymi" - dodała.

Kozłowska podkreśliła, że Caritas Polska otacza szeroką opieką osoby niepełnosprawne i prowadzi wiele placówek dla osób w ciężkiej sytuacji. M.in. Caritas diecezjalne prowadzą stacje opieki, gabinety rehabilitacyjne i placówki specjalizujące się w świadczeniach dla osób niepełnosprawnych. Szczególne miejsce zajmują placówki dla dzieci. Są wśród nich trzy duże, nowoczesne ośrodki rehabilitacyjne w Rusinowicach (woj. śląskie), Opolu i Jadownikach Mokrych (woj. małopolskie).

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia ściśle związana jest z rozwojem działalności charytatywnej Kościoła katolickiego, a w szczególności Caritas w Polsce. Struktury tej organizacji powstały w okresie II Rzeczpospolitej. Znaczącą rolę w tym procesie odegrał Poznań, gdzie już w 1917 roku reaktywowano Związek Towarzystw Dobroczynnych "Caritas", który niósł pomoc Polakom z kresów wschodnich.

W 1922 roku organizacja ta przyjęła strukturę i wzory niemieckiej Cartasverband i została przemianowana na Związek Caritas, który od 1929 r. funkcjonował jako centrala ogólnokrajowa pod nazwą Instytut Caritas. Również w Poznaniu 23 lutego 1937 roku odbył się pierwszy ogólnopolski zjazd dyrektorów diecezjalnych Caritas. Zdecydowano na nim o powierzeniu poznańskiemu Instytutowi Caritas zadania organizacji Dni Miłosierdzia, a potem - w miarę upowszechniania tej inicjatywy - Tygodni Miłosierdzia. Liczne źródła potwierdzają, że przed II wojną światową w obchody Tygodnia Miłosierdzia angażowały się nie tylko środowiska związane z Kościołem, ale również władze lokalne, szkoły, media ogólnopolskie.

Po II wojnie światowej Tygodnie Miłosierdzia organizowano już w całym kraju. Stały się one najbardziej popularną formą działalności charytatywnej. Odbywały się także po 1950 roku, mimo, że władze komunistyczne zlikwidowały kościelną Caritas przejmując jej placówki.

Obecnie Tygodnie Miłosierdzia mają za zadanie przede wszystkim propagowanie idei miłosierdzia i solidarności.