oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

IOM - Międzynarodowa Organizacja so Spraw Migracji oferuje program pomocy niepełnosprawnym, z którego skorzystać mogą także meiszkańcy domów pomocy społecznej. Program ma jednak pewne ograniczenia...

Szanowni Państwo,

Załączony list jest przeznaczony dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej.

Mam nadzieję, że za pośrednictwem Państwa, będziemy mogli dotrzeć z pomocą do osób niepełnosprawnych, którzy spełniają pewne kryteria i pomocy tej potrzebują.

Z poważaniem,

Dorota Marchlewska


Warszawa, 18 czerwca 2004

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do uruchomienia przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) kolejnego etapu Programu Humanitarno � Socjalnego w Polsce, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji o osobach niepełnosprawnych przebywających w DPS, którzy mogliby stać się beneficjentami tego Programu.

Programem mogą być objęte osoby spełniające poniższe kryteria:

  • wrodzona niepełnosprawność fizyczna (osoby niepełnosprawne ruchowo, głuchonieme, niedosłyszące, niewidomi i niedowidzący, głuchoniewidomi) lub intelektualna
  • data urodzenia � przed 9 maja 1945 roku

W zależności od potrzeb osób uprawnionych do otrzymania pomocy i aktualnych możliwości Programu wsparcie może polegać na polega m.in. na świadczeniu pomocy żywnościowej, opiece medycznej i stomatologicznej, opiece domowej, pomocy zimowej (zakup opału, uszczelnienie okien etc.), pomocy finansowej w nagłych wypadkach (np.: w sytuacji zagrożenia eksmisją, na przymusową przeprowadzkę, wniesienie opłat w celu uniknięcia odcięcia gazu, światła itp.), zapewnieniu odzieży, środków czystości oraz pomocy socjalnej i prawnej.

Jeżeli w Państwa ośrodkach przebywają osoby spełniające podane kryteria, proszę o jak najszybsze odesłanie emailem lub faxem ankiety zgłoszeniowej.

pobierz ankietę - tutaj... (format Worda; .doc, 30 KB)

Informacja o Programie Humanitarno-Socjalnym

Program Humanitarno-Socjalny, skierowany do ofiar prześladowań hitlerowskich, jest realizowany w Polsce przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM).

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest agendą stowarzyszoną z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Ma biura w ponad 150 krajach na świecie. Polska jest członkiem IOM od 1992 roku, natomiast biuro IOM w Warszawie istnieje od 2002 roku. Działalność w Polsce opiera się na porozumieniu IOM z rządem RP.

Program Humanitarno-Socjalny (HSP) powstał na mocy umów międzynarodowych, powierzających IOM administrowanie środkami przekazanymi na ten cel przez Niemiecką Fundację �Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość� oraz Sąd Okręgowy USA, Okręg Wschodni Nowy Jork na podstawie Ugody z Bankami Szwajcarskimi. Pomoc jest przeznaczona dla osób potrzebujących i starszych, które były lub mogły być prześladowane przez nazistów m.in. ze względu na upośledzenie fizyczne lub psychiczne.

KONTAKT:

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
ul Twarda 44/24, 00-831 Warszawa
tel. (22) 652 03 57;
fax. (22) 620 67 82
gsm. 606 280 399
internet: http://www.iom.int
e-mail: dmarchlewska@iom.int