oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Szanowni Państwo,

W załączonym pliku przesyłamy zaproszenie na spotkanie przedstawicieli stołecznych organizacji i instytucji działających na rzez osób niepełnosprawnych, którym bliski jest problem dostępu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Spotkanie odbędzie się w ramach kampanii społecznej "Sprawnie dla niesprawnych".

Kampania jest platformą porozumienia środowiskowego i ma konsolidować we wspólnej sprawie organizacje pacjentów, stowarzyszenia, organizacje zrzeszające producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, rzeczników praw, partie polityczne oraz decydentów opieki zdrowotnej. W ramach Kampanii w całej Polsce odbywały się spotkania organizacji oraz instytucji związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Spotkanie w Stolicy jest ostatnim, zwieńczającym całość działań. Został na nie zaproszony Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=696 Paweł Wypych.

Polski system zaopatrzenia chorych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wózki inwalidzkie, protezy kończyn, protezy piersi, materace przeciwodleżynowe, cewniki, pieluchomajtki, etc. - odbiega od norm i standardów stosowanych w innych krajach europejskich. Od lat nie zmieniły się w Polsce limity refundacji na sprzęt rehabilitacyjny, nie aktualizuje się również standardów terapeutycznych. Dla porównania - budżet wydatków na system refundacji w Czechach jest sześciokrotnie, a w Słowenii ośmiokrotnie wyższy niż w Polsce, uwzględniając przy tym dużo mniejszą liczbę mieszkańców tych krajów. Efektem takiego niedoboru są kolejki chorych oczekujących na przedmioty, sprzęt niezbędny im do życia. W całej Polsce rosną kolejki, w których realizacja zleceń trwa kilka miesięcy, a na niektóre przedmioty nawet do kilku lat.

Celem kampanii społecznej "Sprawnie dla Niesprawnych" jest zlikwidowanie "wirtualnych" kolejek pacjentów, doprowadzenie do zaktualizowania standardów zaopatrzenia i zmiany limitów refundacji na sprzęt i środki pomocnicze. Kampania "Sprawnie dla Niesprawnych" ma również zwrócić uwagę społeczną na negatywne, często bardzo dramatyczne, konsekwencje niesprawności obecnego systemu.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest jednym z partnerów kampanii. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniu 24 lutego br. o godzinie 11:00 w Ośrodku Nowolipie, ul. Nowolipie 25b.

Więcej informacji o Kampanii "Sprawnie dla Niesprawnych" mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.sprawniedlaniesprawnych.pl/ .

Dziękujemy za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Z poważaniem,

Izabela Odrobińska

Przewodnicząca PTSR

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Kampanii Społecznej "Sprawnie dla Niesprawnych"

24 lutego 2006r. o godzinie 11.00

"Ośrodek Nowolipie"

ul. Nowolipie 25 b

Warszawa

Więcej informacji i kampanii na stronie internetowej

www.sprawniedlaniesprawnych.pl

Karolina Roczeń
koordynator kampanii
" Sprawnie dla Niesprawnych"

e-mail: info@sprawniedlaniesprawnych.pl
tel. 022 885 65 55 lub 0607 477 969

Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową lub telefoniczną. Salę udostępnia Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie".Spotkanie pomaga przygotować Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego