oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mon - Gazeta Wyborcza 28.01.2007; dps.pl 1.02.2007)

 

Niepełnosprawni to osoby drażliwe, podejrzliwe, nieprzewidywalne, a nawet agresywne - uważają świętokrzyscy urzędnicy. Ich postawy wobec tej grupy petentów badała Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu w Kielcach.

"Niepełnosprawny obywatel w urzędzie" to projekt, który miał na celu zbadanie postaw urzędników wobec osób niepełnosprawnych oraz ewentualne spowodowanie zmiany ich nastawienia. W miniony piątek na konferencji organizatorzy przedsięwzięcia podsumowali wyniki badań przeprowadzonych przez psycholog Dorotę Krzemionkę-Brózdę.

W projekcie wzięło udział blisko 160 osób: pracowników urzędów miast i gmin, domów pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, publicznych służb zatrudnienia oraz służb medycyny pracy. Badania wykazały, że urzędnicy wykazują podwójną postawę. Na poziomie jawnym wypowiadają się o niepełnosprawnych pozytywnie, jednak ukrywają niechęć. Pracownicy administracji postrzegają niepełnosprawnych przez pryzmat stereotypów. Uważają, że są to osoby drażliwe, nieufne, nieprzewidywalne i atakujące bez powodu. Obcując z nimi, urzędnicy odczuwają współczucie, smutek, ale też niezręczność. Odpowiedzialność za pomoc dla nich przypisują głównie rodzinom, natomiast nie doceniają roli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Teraz wyniki tych badań mają stać się podstawą do szkoleń urzędników w pracy z klientem niepełnosprawnym. - Chcielibyśmy podnieść ich kwalifikacje, zwiększyć wiedzę o osobach niepełnosprawnych i o specyfice ich obsługi. Jeżeli pracownicy urzędów będą wiedzieli więcej, to ich lęk będzie mniejszy - mówi Małgorzata Wirecka-Zemsta z ŚARR. - Nie wierzymy, że od razu zmienimy postawy urzędników. Jednak jeśli uda nam się zmienić sposób myślenia pięciu osób, to może one zmienią nastawienie kolejnych kilku swoich kolegów, a ci następnych - podkreśla Wirecka-Zemsta.