oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. PZ - Gazeta Krakowska 25.07.2007; dps.pl 26.07.2007)

 

Prawie 12 proc. spośród wszystkich osób niepełnosprawnych w kraju mieszka w Małopolsce

Województwo małopolskie zajmuje niechlubne pierwsze miejsce pod względem poziomu bezrobocia wśród niepełnosprawnych. 4/5 spośród osób dotkniętych niepełnosprawnością w wieku od 15 lat jest bierna zawodowo - wynika z danych Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Trudno podać jednoznacznie dlaczego tak jest.

Na obecną sytuacje składa się bowiem wiele czynników. Na pewno jednym z nich jest wadliwie funkcjonujący system przyznawania pomocy finansowej. Niejednokrotnie osoby dotknięte niepełnosprawnością nie podejmują pracy obawiając się o utratę przysługujących im świadczeń. Obecnie suma jaką, niezależnie od wykształcenia, osoba niepełnosprawna pobierająca rentę może zarabiać wynosi maksymalnie 812,80 zł, co razem z wypłacaną przez ZUS rentą daje kwotę 1314 zł nie tylko na utrzymanie się, ale często także na kosztowną rehabilitację czy leki. Stąd też, nie dziwi fakt, że część niepełnosprawnych decyduje się pracować na czarno, aby nie utracić przysługujących im świadczeń. Rezygnacja z nich i podjęcie pracy nie oznacza jeszcze końca trudności - osoby niepełnosprawne boją się, że w przypadku utraty pracy renta nie zostanie im przywrócona. Poza tym pracodawcy nie zawsze oferują atrakcyjne wynagrodzenie.

Z reguły jest ono najniższe z możliwych - uważa Justyna Cuże ze stowarzyszenia "Integracja", zajmującego się pomocą osobom niepełnosprawnym. Innym, rzadziej poruszanym problemem, jest niski poziom edukacji wśród osób niepełnosprawnych. Połowa spośród omawianej populacji legitymuje się wykształceniem podstawowym. Z kursów i innych form dokształcania zawodowego korzystają z reguły osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Dużo bierniejsze w stosunku do tego typu ofert są osoby bez wykształcenia, bądź z wykształceniem zawodowym. Szkoleń w których mogą uczestniczyć niepełnosprawni jest, na szczęście, z każdym rokiem coraz więcej - wzrasta liczba lokalnych programów.

Na pewno dużą rolę odgrywają tu organizacje poza rządowe, które często są ich organizatorami - uważa szefowa departamentu Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urszula Sanak. Mimo obserwowanej poprawy sytuacji osób dotkniętych niepełnosprawnością, Departament Polityki Społecznej czeka sporo pracy. 68 proc. Polaków uważa bowiem, że niepełnosprawni ze względu na swoją sytuację mogą czuć się obywatelami "drugiej kategorii", a prawie 90 proc. z nas twierdzi, że pomoc jaką osoby te otrzymują od państwa jest niewystarczająca - wynika z badań opublikowanych przez TNS OBOP na zlecenie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. - Na pewno wiele już udało się zrealizować, ale wiele zadań wciąż jest jeszcze przed nami - twierdzi Urszula Sanak.