oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. amk - PAP 11.02.2008; dps.pl 13.02.2008)

 

 

Rzecznik Praw Dziecka, Ewa Sowińska wystąpiła do Prezesa NIK-u, Jacka Jezierskiego o przeprowadzenie kontroli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Jej zdaniem wysoka liczba dzieci, które umieszczane są w domach dziecka, odzwierciedla słabą pracę Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.Rzecznik Praw Dziecka w dniu 31 stycznia br. wystąpiła do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonywania przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie nałożonych przez ustawę obowiązków w zakresie działań, podejmowanych w kierunku likwidacji instytucjonalnych form opieki i tworzenia rodzinnych form opieki zastępczej.

 

więcej...