oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. dp - PAP 2.06.2008; dps.pl 10.06.2008)

Likwidację samorządowych funduszy celowych, zwiększenie udziałów w podatkach bezpośrednich i określenie standardów wykonywania usług publicznych w 2009 roku - zapowiedział rząd w dokumencie przygotowanym na ostatnie posiedzenie Komisji Wspólnej.

Na 2009 rok rząd zaplanował zrealizowanie obietnicy wprowadzenia standardów wykonywania usług publicznych. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyło oświaty i pomocy społecznej.

Dodatkowo, zadania i kompetencje z zakresu pomocy społecznej realizowane obecnie przez jednostki samorządu terytorialnego jako zlecone z zakresu administracji rządowej, staną się zadaniami własnymi. Pieniądze na ich wykonywanie mają pochodzić ze zwiększonego udziału w podatkach bezpośrednich, przy założeniu odpowiedniego mechanizmu wyrównawczego.

 

więcej...