oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. amk - PAP 17.09.2008; dps.pl 22.09.2008)

Wojewodowie, starostowie i prezydenci miast nie wywiązywali się w pełni z ustawowego obowiązku sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych – wynika z kontroli NIK. Nakłady na domy dziecka powinny być zwiększone dziesięciokrotnie, aby opieka w nich była na poziomie europejskim.

Kontrolą objęto 30 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 4 miejskie ośrodki pomocy społecznej, 4 miejskie ośrodki pomocy rodzinie, 2 powiatowe centra pomocy rodzinie, urząd miasta oraz 8 urzędów wojewódzkich. Kontrola obejmowała okres od 2006 r. do połowy 2007 r.

więcej...