oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

 (mat. nadesłany - NSZZ Solidarność; dps.pl 20.10.2008)

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej planuje zorganizowanie 23 października br. w Sieradzu manifestacji protestacyjnej w obronie zwolnionych pracownic DPS-u.

 

W Komunikacie ZR nr 28 informowaliśmy o sytuacji, która miała miejsce Domu Pomocy Społecznej Bankowiec w Sieradzu. Dwie kobiety, członkinie NSZZ “Solidarność” korzystając ze swego wolnego czasu, pojechały 29 sierpnia br. do Warszawy na manifestację “O godną pracę i godną emeryturę”. Trzy dni potem zostały zwolnione z pracy. Nie możemy ich zostawić bez pomocy!

 

Coraz częściej zdarzają się przypadki łamania praw związkowych i pracowniczych. Nie bądźmy obojętni na szykany stosowane przez pracodawców w stosunku do członków naszego związku!

 

W podobnej sytuacji może znaleźć się każdy z nas!

 

Wzywamy wszystkie sekcje branżowe działające w Regionie Ziemi Łódzkiej oraz Rady Podregionów do licznego i czynnego udziału w tej akcji protestacyjnej!

 

Koszty przejazdu na manifestację pokrywa Zarząd Regionu.

 

Zgłoszenia udziału z Organizacji Zakładowych, Podregionów oraz sekcji branżowych i zapisy na wyjazd z Łodzi do Sieradza przyjmuje Dział Regionalno-Branżowy pok. 311 w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” ul. Kamińskiego 18, telefon 0-42 67 72 627, 0-42 67 72 628.

 

APELUJEMY do członków oraz sympatyków NSZZ “Solidarność" o liczny udział w tej akcji.

 

Bądźmy solidarni!

 

Regionalny koordynator akcji protestacyjnych

 

ZR ZŁ NSZZ “Solidarność”

 

Henryk Formicki