oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. dp - PAP 5.01.2009; dps.pl 6.01.2009)

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje 8 stycznia, czy PFRON może odebrać gminie dotację celową. Obecnie, przepisy dają taką możliwość w przypadku nie złożenia na czas wniosku o rekompensatę.

W takiej sytuacji znalazło się miasto Gorzów Wielkopolski. Prezes PFRON poinformował radę miasta o konieczności zwrotu kwoty 680,6 tys zł. wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej, jednak prezydent wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku.

Szef PFRON uznając, że termin do składania wniosków jest terminem prekluzyjnym tj. nieprzywracalnym, postępowanie umorzył. Rozpatrujący odwołanie Minister Pracy i Polityki Społecznej stwierdził ponadto, iż miasto utraciło prawo rekompensaty, a organ I instancji słusznie umorzył postępowanie o przywrócenie terminu.

 

więcej...