oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Olsztyn dostanie 3 mln złotych na program rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych Domino. Tak poinformowała wczoraj Joanna Staręga-Piasek, wiceminister pracy.

O takie dofinansowanie starało się blisko 80 samorządów. Olsztyn jest jednym z 16, które pieniądze otrzymają. Program Domino stworzony przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zakłada m.in. budowę mieszkań dla rodzin niepełnosprawnych przez olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz tworzenie ekip specjalistów domowej rehabilitacji.

Program jest kompleksowy: od wczesnej diagnozy po pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych - mówi minister Joanna Staręga-Piasek, która gościła wczoraj w Olsztynie. - To ważne, żeby osób niepełnosprawnych nie izolować, nie zamykać w domach opieki.

35 proc. kosztów realizacji programu sfinansuje samorząd. Z ministerstwa pracy będzie otrzymywać milion zł rocznie przez 3 lata.

Z danych MOPS wynika, że ponad 30 tysięcy olsztyniaków to osoby niepełnosprawne. Jak mówi Elżbieta Bronakowska, dyrektor MOPS, do najpilniejszych wydatków należy rehabilitacja osób niepełnosprawnych i likwidacja barier architektonicznych.

Joanna Staręga-Piasek była pod wrażeniem informacji, że olsztyńscy bezdomni mają ubezpieczenia, że stworzono domy dziennego pobytu m.in. dla obłożnie chorych, program aktywizacji zawodowej osób karanych... Jednak rozwiała wątpliwości: więcej pieniędzy z budżetu państwa na opiekę społeczną nie będzie.

Gmina wspiera przecież swoich mieszkańców - powiedziała. - Co prawda komisja finansów publicznych zwiększyła nam trochę budżet, ale to wciąż mniej niż potrzeba.