oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Jerzy Hausner ma 52 lata, jest profesorem, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Ukończył studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1972 r. jest pracownikiem naukowym tej uczelni. W 1994 r. został mianowany profesorem zwyczajnym.

Jest kierownikiem i wykładowcą Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest przewodniczącym Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, która działa w ramach tej uczelni.

Od 1986 r. do 1989 r. był sekretarzem Komitetu Krakowskiego PZPR odpowiedzialnym za sprawy nauki i oświaty.

W lutym 1997 r. został podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza i otrzymał nominację na pełnomocnika rządu ds. reformy systemu zabezpieczenia społecznego. W tej roli, jako szef zespołu międzyresortowego, miał za zadanie przygotować harmonogram prac nad reformą emerytalną, określić zasady działania funduszy emerytalnych i przeprowadzić symulację kosztów wprowadzenia nowego systemu, wskazując źródło ich finansowania.

Od połowy 1994 r. do 1996 r. był dyrektorem generalnym w Urzędzie Rady Ministrów i szefem doradców wicepremiera Grzegorza Kołodki. Koordynował przygotowanie i realizację "Strategii dla Polski". Opracował m.in. założenia Kontraktu dla Śląska. Był także pełnomocnikiem rządu ds. tworzenia Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Profesor Hausner zajmuje się związkami gospodarki i polityki. Opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym 40 książek.