oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Dyskusja nad projektem Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej - w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do DPS Forum nadszedł list z prośbą o włączenie się do ciekawej i ważnej dyskusji. Oto jego treść:

  1. Stowarzyszenie Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych "SamiSobie" (http://sison.clan.pl ) jest w posiadaniu projektu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej - w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia ..........2002 r. Dokument w oryginalnej wersji został poddany OCR i przekształcony do pliku tekstowego - może wiec zawierać drobne nie merytoryczne uchybienia. Nie chcąc dopuścić do wydania aktu o kapitalnym znaczeniu dla społeczności ON, bez podjęcia się jego konsultacji, bez wyrażenia choć swojej opinii, otwieramy forum dyskusyjne.
  2. Dla dyskusji (i tylko tego tematu) uruchomiliśmy listę dyskusyjną projekt@clan.pl , gdzie można zgłosić swoją chęć przystąpienia do dyskusji nad w/w dokumentem. Wszyscy chętni do uczestniczenia w dyskusji winni wysłać e-mail na adres listy o treści " uczestnik dyskusji". Najszybciej jak to tylko będzie możliwe, wszyscy chętni zostaną na nią zapisani. Ze względu na to, że goni nas czas, lista nie jest oparta na mechanizmie listservera, więc nie ma żadnych jego ułatwień. Jednocześnie informujemy, że uczestnicy listy nie dyskutujący na temat będą z niej skreśleni.
  3. Na stronach serwisu SaSo (http://samisobie.clan.pl - dział Opinie ) prowadzony będzie biuletyn zawierający ważniejsze wydarzenia, gdzie też będziemy zamieszczać bryki z dyskusji. Gdy nadejdzie czas zamieścimy NASZE, internetowej społeczności ON, stanowisko w sprawie w/w Rozporządzenia, a które zostanie podpisane tak z osobna, przez każdego z uczestników dyskusji, jak i przez WSZELKIE organizacje (czyli tzw. społeczne ciało opiniodawcze) , które zaangażują się w dyskusję (IdN, DPS Forum, Pajęczki, SISON itd. itp. ).
  4. Adresy, pod którymi znajdziecie stosowne materiały :

5. Plan poszczególnych czynności:

  • założenie listy PROJEKT w dniu 28.03.2002
  • subskrybcja - najszybciej jak tylko to będzie możliwe
  • rozpoczęcie dyskusji - od zaraz, lecz ze względu na świąteczny czas oficjalnie startujemy 2.04.2002 godz. 8:00
  • zakończenie dyskusji - najszybciej, jak to będzie możliwe
  • uzgodnienie ostatecznej treści wysyłanej opinii (petycji) - j.w.
  • wysłanie opinii (lub ew. petycji) i ogłoszenie na stronach SISON'U (dz. n. sprawy, pisma wychodzące lp. ), IdN, DPS Forum , Pajęczaki i in. oraz dla celów medialnych, w zainteresowanych sprawą serwisach oraz do zaprzyjaźnionych z nami dziennikarzy

6. Po zamknięciu tematu rozwiązujemy listę PROJEKT - cała korespondencja dotycząca tej sprawy zostanie zarchiwizowana i umieszczona w zasobach SISON z możliwością linkowania z innych serwisów.

Prosimy o nagłośnienie tematu wśród swoich znajomych i ... jeśli to możliwe to także w PCPR 'ach bo to one będą wykonawcą w/w Rozporządzenia . Jest możliwość uruchomienia osobnej listy dyskusyjnej dla potrzeb dyskusji w tym właśnie gronie, a to w celu przedstawienia stanowiska także i tej strony dialogu społecznego.

Zapraszamy do współpracy...

Grupa inicjatywna członków Stowarzyszenia Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych "SamiSobie"

Andrzej Abraszewski "A.A."<abra@clan.pl>
Sławomir Konieczny "Apik"<apik@clan.pl>
Mirosław Kromer "MK"<mikrom@clan.pl>
Piotr Mikuła "Piotr M"<pmbb@poczta.onet.pl>
Ryszard Szymański "RS/Szymon"<rszymon@poczta.onet.pl>

oraz Pan Leszek Marażewski - Członek Zarządu Krajowego POPON oraz
Przewodniczący oddziału śląskiego, właściciel ZPCH, dobry duch
internetowej społeczności ON ...

PS

Wszelkie sugestie i uwagi proszę przesyłać na adres Koordynatora tej inicjatywy, Andrzeja Abraszewskiego ( abra@biol.uni.lodz.pl )