oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

KROSNO, MOCZARY. Prawie 2,5 miliona złotych otrzyma województwo podkarpackie z rezerwy celowej budżetu państwa na utworzenie nowych miejsc pobytu w Domach Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domach Samopomocy. Dzięki tym środkom planuje się utworzyć łącznie 370 nowych miejsc w tych placówkach, także w Krośnie i Moczarach.

- Od kilku lat staramy się dodatkowe miejsca. Dysponujemy obecnie 25 miejscami i wydzieliliśmy cztery pokoje z przeznaczeniem na oddział dziennego pobytu - mówi Jan Kosztyła, kierownik Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Krośnie przy ul. Kletówka. - Marzy nam się dobudowanie dodatkowego pawilonu z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla 30 osób z upośledzeniem umysłowym i stworzenie warsztatów terapii zajęciowej, jak to ma miejsce chociażby w placówkach w Rymanowie i Brzozowie.

Obecnie jednak głównym problemem kierownika Kosztyły jest przeprowadzenie bieżących remontów. - Konieczna jest przede wszystkim wymiana stolarki okiennej i drzwiowej a w przyszłym roku zainstalowanie windy. W tym roku na wymianę stolarki i docieplenie ścian budynku mamy otrzymać 150 tys. zł z miejskiej kasy.

- Dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie dachów przed zimą, myślimy także o dociepleniu budynków i zainstalowanie kolektorów słonecznych - mówi Stanisław Leszega, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych, gdzie przebywa obecnie 135 pensjonariuszy. - Będziemy czynić starania o środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Czekamy na przyznanie obiecanych pięciu nowych miejsc dla pensjonariuszy w naszej placówce.

W woj. podkarpackim funkcjonuje 46 domów pomocy społecznej z 4480 miejscami dla mieszkańców. W ostatnich 2 latach uruchomiono DPS w Mielcu, Stalowej Woli i Kąkolówce.

Prawie połowa nie spełnia wymaganego standardu usług. Podjęto działania zmierzające do poprawy warunków bytowych i socjalnych. Efektem jest m.in. dobudowa skrzydła mieszkalnego w DPS w Rudzie, Wielkich Oczach, Rudzie Różanieckiej i Foluszu, adaptacja poddasza na cele mieszkalne w Przeworsku, modernizacja kotłowni w placówkach w Dębicy, Dynowie i Brzózie Królewskiej, czy adaptacja budynku na terapię zajęciową w Cmolasie. Trwa modernizacja placówek w Dębicy, Przemyślu - Lipowicy oraz pozostałych budynków mieszkalnych w Foluszu i Rudzie Różanieckiej.