oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Rada Ministrów zaakceptowała informację o działaniach podejmowanych w 2001 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 roku "Karta praw osób niepełnosprawnych".

W IV kwartale 2001 roku było w Polsce ponad 4,3 mln niepełnosprawnych, w tym ponad 2,0 mln osób w wieku 60 lat i więcej. Znaczny stopień niepełnosprawności dotyczył 21,8 proc. osób, umiarkowany - 35,7 proc., a lekki - 42,5 proc.

Niepełnosprawność najczęściej powodują schorzenia układu krążenia (43,9 proc.) i uszkodzenia narządów ruchu (42,7 proc.).

Poziom wykształcenia tych osób jest wciąż niski, co utrudnia im znalezienie pracy i ekonomiczną samodzielność:

  • wyższe wykształcenie ma 3,9 proc. niepełnosprawnych,
  • policealne i średnie zawodowe - 16,2 proc.,
  • średnie ogólnokształcące - 6,5 proc.,
  • zasadnicze zawodowe - 25,2 proc.,
  • podstawowe i niepełne podstawowe - 48,2 proc

Niepełnosprawni powinni zajmować szczególne miejsce w polityce społecznej państwa, z danych statystycznych jednak wynika, że sytuacja materialna gospodarstw z osobą niepełnosprawną jest gorsza niż pozostałych.

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem jest wyższy w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (15,6 proc.) niż w gospodarstwach bez takich osób (12,6 proc.). Odsetek ten jest szczególnie wysoki (22,1 proc.) w gospodarstwach z przynajmniej jednym niepełnosprawnym dzieckiem poniżej 16 lat.