oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Uświadomienie pod względem prawnym osób niepełnosprawnych i uwrażliwienie decydentów na ich problemy - takie cele stawiają sobie organizatorzy Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003.
Premier zainaugurował polskie obchody Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w poniedziałek (2 grudnia 2002) wieczorem podczas Wielkiej Gali Integracji. Impreza jest organizowana co roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Rozdano na niej Medale "Przyjaciel Integracji". W ciągu dnia premier wręczył nominacje członkom Honorowego Komitetu polskich obchodów Roku.

Wieczorem rozpoczęła się też oficjalnie kampania społeczna "Czy naprawdę jesteśmy inni?", którą przez cały rok będzie można oglądać w telewizji, na billboardach i w prasie.

Premier Leszek Miller poinformował, że Polska przystąpiła do obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej. Premier powołał Honorowy Komitet Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, który będzie pełnił rolę koordynatora planowanych działań, a także rolę kapituły konkursów, które zostaną ogłoszone w związku z obchodami.

Patronat honorowy nad obchodami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 w Polsce objął prezydent Aleksander Kwaśniewski.

"Nie mamy ambicji, żeby przez rok rozwiązać problemy osób niepełnosprawnych ani zaspokoić ich potrzeby. Trzeba działać małymi kroczkami" - powiedziała pełnomocniczka rządu ds. osób niepełnosprawnych Jolanta Banach. "50 proc. sukcesu to dobre rozumienie przez decydentów tego, czego potrzeba osobom niepełnosprawnym" - uważa Jolanta Banach. Jej zdaniem na tym właśnie należy się skoncentrować podczas obchodów.

Banach przyznała, że przez następny rok rząd "nie rozmnoży w cudowny sposób środków". Dodała, że należy jednak zrobić wszystko, na co pozwalają obecne fundusze.

Przypomniała, że w Sejmie na drugie czytanie czeka ustawa o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wg Banach ta ustawa może przyczynić się m.in. do zmiany wyobrażenia pracodawców o osobie niepełnosprawnej jako mniej wydajnym pracowniku.

Banach zapowiedziała ponadto, że pod koniec przyszłego roku powstanie Krajowy Plan Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

W krajach UE żyje prawie 40 mln, a w Polsce blisko 5 mln osób niepełnosprawnych.


Od DPS Forum: Według wcześniejszych zapowiedzi, podczas inauguracji obecny miał być prezydent Aleksander Kwaśniewski.