oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Uczestnicy Marszu Protestacyjnego w Krakowie

Dzień św. Mikołaja, 6 grudnia 2002 r.

APEL DO KOMITETU HONOROWEGO OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2003

/ na ręce Kawalerów Orderu Uśmiechu: Pana Premiera Leszka Millera, Pani Jolanty Kwaśniewskiej i Pani Krystyny Mrugalskiej /

My, niepełnosprawni mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego, Lubina, Łodzi, Łasku, Sosnowca, Katowic, Mikołowa-Borowej Wsi, Rudy Śląskiej, Gnojna k. Buska Zdroju, Zagórska k. Kielc, Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, Chełmku, Bobrku k. Oświęcimia, Radwanowic, Zebrzydowic, Wieliczki, Rakoniewic, Śledziejowic, Harbutowic i Zakopanego, uczestniczący

W OGÓLNOPOLSKIM MARSZU PROTESTACYJNYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

apelujemy w dniu św. Mikołaja, patrona dobroczynności, do Członków Komitetu Honorowego Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 o wsparcie naszego protestu przeciwko szkodliwym społecznie niektórym zapisom, które dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej znajdują się w nowelizacji ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Szczególnie chodzi o zapis w art. 10 b 3: "Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty uczestnictwa w warsztacie osób niepełnosprawnych, będących stałymi podopiecznymi jednostek organizacyjnych".

Zapis ten spowoduje, że NIEPEŁNOSPRAWNI MIESZKAŃCY DOMÓW POMOCY BĘDĄ WYRZUCANI Z WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ,

przez co osoby te, w większości sieroty społeczne, ogromnie dotknięte przez los, przeżyją kolejny straszliwy szok i stracą sens dalszego życia. Poza tym, owo wyrzucanie naruszać będzie standardy Unii Europejskiej, a także wartości Katolickiej Nauki Społecznej oraz wartości lewicowej troski o człowieka biednego i potrzebującego pomocy.

Protestujemy przeciwko argumentacji, że wyrzucanie jednych osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej ma stworzyć miejsca dla innych. Nie można bowiem budować dobra na krzywdzie innych osób. Poza tym, działania te są zabronioną przez Konstytucję RP dyskryminacją, gdyż dzielą one niepełnosprawnych na "lepszych", żyjących w domach rodzinnych, i na "gorszych", mieszkających w Domach Pomocy Społecznej.
Protestujemy także przeciwko fałszywej argumentacji, że przepełnione i cierpiące na chroniczne braki finansowe Domy Pomocy mogą stworzyć nowe miejsca terapii. Już dzisiaj w wielu tych Domach terapia zajęciowa jest zwykłą fikcją, bo Domom nie starcza środków finansowych na podstawowe nawet utrzymanie.
Protestujemy również przeciwko brakowi konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką osób z upośledzeniem umysłowym i prowadzącymi liczne Domy Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Szanowni Państwo ! Drodzy Przyjaciele ! Wyrażamy szacunek do Państwa za Waszą działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Dlatego też tym bardziej liczymy na Waszą pomoc w tej niesłychanie ciężkiej i bulwersującej całe środowisko sprawie, abyśmy w przededniu referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej nie musieli podejmować kolejnych akcji protestacyjnych.

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:


Leszek Miller
Premier Rzeczypospolitej Polskiej - przewodniczący Komitetu

Jolanta Kwaśniewska
Prezes Fundacji "Porozumienie bez barier"

Bruno Dethomas
Ambasador Unii Europejskiej w Polsce

Marek Borowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Jolanta Banach
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Barbara Labuda
Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ks. Wojciech Łazewski
Dyrektor Caritas Polska

Ks. bp Janusz Jagucki
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony SAWA
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Roman Sroczyński
Prezes Zarządu PFRON

Robert Kwiatkowski
Prezes Zarządu TVP S.A.

Andrzej Siezieniewski
Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.

Krystyna Mrugalska
Prezes Polskiego Towarzystwa Osób z Upośledzeniem
Umysłowym

Kazimierz Diehl
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych

Sylwester Peryt
Prezes Polskiego Związku Niewidomych

Piotr Pawłowski
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Tadeusz Krasoń
Prezes Polskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób
Niepełnosprawnych

Elżbieta Głogowska
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Beata Wachowiak-Zwara
Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych

Beata Karlińska
członek Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przy
Prezydencie Szczecina

Paweł Wdówik
Pełnomocnik Rektora UW ds. Studentów Niepełnosprawnych