oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Osoba posiadająca status niepełnosprawnej może korzystać z wielu ulg i uprawnień. Ma dostęp do świadczeń pomocy społecznej, bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej, znaczne zniżki w opłatach gwarantuje też Telekomunikacja Polska SA.

Aby móc korzystać z tych dobrodziejstw - coraz więcej ubogich i bezrobotnych osób zabiega o uprawnienia niepełnosprawnego.

Eksperci twierdzą, że gdyby w 1999 roku nie powstał dwuinstancyjny system zespołów orzekania niepełnosprawności - chorych i niepełnosprawnych byłoby dziś znacznie więcej, niż zdrowych.

Przypomnijmy: do 1999 roku orzeczenie o niepełnosprawności wystawiał lekarz.

Później - w każdym powiecie powstały kilkunastosobowe zespoły orzecznictwa, składające się z lekarzy (różnych specjalności), psychologów, pedagogów, pracownika socjalnego. Jak zapewniają eksperci - zwiększyła się tym sposobem wiarygodność orzekania.

Kryteria otrzymania statusu niepełnosprawności są nieustannie podwyższane. - Państwo w związku z ograniczonymi zasobami musi kierować pieniądze dla najbardziej potrzebujących - podkreślają w zespołach orzecznictwa.

Chore społeczeństwo

- Społeczeństwo jest coraz uboższe, dlatego na różne sposoby szuka źródeł utrzymania. Nie mając dochodów lub mając je minimalne, chcą zmniejszyć swoje wydatki. Nic zatem dziwnego nie ma w tym, iż wielodzietne rodziny, w których obydwoje rodzice są bez pracy - w przypadku choroby ubiegają się dla siebie lub dziecka o status niepełnosprawności. Ale przecież nie każdy chory jest niepełnosprawnym - zaznacza Anna Bujak, kierowniczka wojewódzkiego zespołu ds orzekania niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna ma prawo korzystać ze stałych świadczeń pomocy społecznej, jeździć bezpłatnie lub ulgowo w komunikacji miejskiej i koleją, mniejsze opłaty obowiązują ją także w telekomunikacji: płaci 50 proc. abonamentu miesięcznego za telefon komórkowy.

Zasiłek - jedynym dochodem

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi ponad 100 zł. Starać się o niego mogą osoby z nieznacznym zaburzeniem stanu zdrowia, które są w stanie pracować, uczyć się, a choroba nie ogranicza ich funkcjonowania w istotny sposób. Zasiłek stały - około 400 zł jest adresowany do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz wymagających stałej opieki. Matka, która przez chorobę dziecka nie może pracować - może dostać rekompensatę za utracone zarobki w postaci dwóch tych zasiłków - około 600 zł.

- Dla niektórych są to duże pieniądze. Ich zdaniem warto starać się o taki status. Jeśli nie dostaną go w pierwszej instancji, powiatowej - odwołowują się do drugiej, wojewódzkiej. Często zdesperowani rodzice po otrzymaniu kolejnej odmowy grożą, że oddadzą dzieci do domów dziecka, bo nie są w stanie je wykarmić - informuje Ryszard Jaworski, dyrektor wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

W 2001 r. o status niepełnosprawnego ubiegało się w Małopolsce około 52 tys. osób. Do wojewódzkiego zespołu orzecznictwa wpłynęło 660 odwołań. W 2002 r. - liczba ta wzrosła do 55 tys.

Decyzje wydano 39 tys. 625 osobom. Wpłynęło 3140 odwołań (miesięcznie średnio -120). W 2003 r wpłynęło ich już 1125 (średnio miesięcznie - 400). Przewiduje się, że do końca b.r. liczba odwołań wzrośnie do 5 tys. W ciągu dwóch lat wskaźnik odwołań wzrósł z 3 proc. do 8 proc.

W 2002 r. o status niepełnosprawnego starało się 11 697 krakowian. Rozpatrzono tylko 56 proc. wniosków, 44 proc. do tej pory czeka na decyzję zespołów. Statusu niepełnosprawności w ub.r. nie otrzymało 35 proc. dzieci (dwa stopnie niepełnosprawności, zatem wyższe kryteria) i 4 proc. dorosłych (trzy stopnie, łatwiej otrzymać status).