oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Pomoc w kryzysie

- Po raz kolejny dziury finansowe władze łatają kosztem osób niepełnosprawnych. Dlaczego źródłem oszczędności są jednostki działające na rzecz niepełnosprawnych? - oburzają się krakowscy niepełnosprawni przeciw projektowi likwidacji PFRON-u.

- Zdaniem ministra finansów, likwidacja PFRON-u pozwoli na zaoszczędzenie środków, przekazywanych funduszowi z budżetu państwa na finansowanie programów służących rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Z całym przekonaniem stwierdzamy, że likwidacja PFRON-u, dokonywana pod hasłem naprawy stanu finansów publicznych - stanie się zaczątkiem wyraźnej zapaści w dziedzinie pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów niepełnosprawnych. Projekt uważamy za nieprzemyślany - komentuje Iwona Stańko z krakowskiego oddziału PFRON-u.

Eksperci jednak niespecjalnie sprzeciwiają się likwidacji Funduszu. Twierdzą, iż PFRON przeżywa od dawna kłopoty. Staje się mniej potrzebny dla niepełnosprawnych. Jeżeli nawet ofiaruje pomoc, to tylko w ograniczonym zakresie. Dlatego z dofinansowań PFRON-u mogą korzystać w gruncie rzeczy jedynie zamożni niepełnosprawni. - W PFRON-ie można starać się o dofinansowanie na zakup komputera. Tylko czy osoba niepełnosprawna z minimalnymi dochodami jest w stanie opłacić nawet mniejszą część ceny komputera? - zastanawia się Stanisława Wójcik.

Do działalności PFRON-u jedynie na początku jego istnienia nie było żadnych zastrzeżeń. Poszukujący pomocy w PFRON-ie ostatnio narzekają na zły system udzielania pomocy. - Władze centralne funduszu głośno deklarują perspektywy, chwalą się osiągnięciami, w praktyce jednak sytuacja wygląda nie najlepiej. Ponadto PFRON jako organizacja korzysta z programów pomocy i wspierania, które zostały utworzone przezÉ sam PFRON - oceniają fachowcy.

Likwidując, proponujcie alternatywę

W ciągu ostatnich kilku lat fundusz przekazał realizację wielu zadań strukturom samorządowym (likwidacja barier architektonicznych, rehabiltacja zawodowa i społeczna, turnusy rehabilitacyjne). Z jednej strony ta tendencja jest korzystna dla osób niepełnosprawnych. - O podziale pieniędzy na konkretne cele nie decyduje centrala PFRON-u w Warszawie, tylko my sami, tutaj na miejscu. A my na pewno lepiej od władz wiemy, czego najbardziej potrzebują niepełnosprawni w Krakowie - wyjaśnia Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Miasta Krakowa ds osób niepełnosprawnych.

Z drugiej jednak strony samorządowcy nie ukrywają, że mają spore trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej, kompetentnej kadry, gotowej do przyjęcia i realizacji nowych zadań.

***

Los PFRON-u jeszcze ostatecznie nie rozstrzygnięto. Władze krakowskiego oddziału Funduszu na razie zbierają podpisy pod listem protestacyjnym do prezydenta RP. Bogdan Dąsal wysłał pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji PFRON-u do pełnomocnika rządu ds niepełnosprawnych.

- Jeżeli zapadnie decyzja likwidacji PFRON-u, władze powinny zastanowić się nad stworzeniem zastępstwa dla tej struktury. Absolutnie nie może dojść do takiej sytuacji, gdy zostanie zlikwidowany fundusz, a nie pojawi się alternatywny sposób realizacji jego zadań - kwituje Bogdan Dąsal.

Programy celowe PFRON-u

PEGAZ - aktywizowanie niepełnosprawnych przez likwidację barier transportowych; KOMPUTER DLA HOMERA - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego niewidomym i niedowidzącym; STUDENT - pomoc niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia wyższego; TELEPRACA - pilotażowy program wspierania zatrudniania niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach, wykorzystujących techniki informatyczne; SZANSA - pomoc niepełnosprawnym, zagrożonym bezrobociem w wyniku zwolnień grupowych, likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej; DOMINO - modelowy program działań na rzecz niepełnosprawnych w samorządzie; PARTNER - wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych; PAPIRUS - wspieranie publikacji i wydawnictw, dotyczących problematyki niepełnosprawnych; JUNIOR - aktywizacja zawodowa absolwentów niepełnosprawnych