oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Wójt Pawłowa chce urządzić ośrodek zdrowia w Domu im. Sue Ryder

W wybudowanym dzięki Fundacji Sue Ryder domu pomocy ludziom starszym i przewlekle chorym w Kałkowie wójt gminy Pawłów chce urządzić ośrodek zdrowia. Fundacja nie chce się na to zgodzić

Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie zbudowany został w latach 1997-99. Składa się z dwóch nowoczesnych pawilonów, w których znalazło opiekę ponad 80 osób. Fundacja Sue Ryder, która pokryła większość kosztów inwestycji, przekazała go starostwu powiatowemu w Starachowicach. W umowie zapisano, że ma służyć ludziom starszym i ciężko chorym.

Tymczasem przed miesiącem wójt Pawłowa Ignacy Gierada wystąpił do zarzadu Fundacji, aby część jednego pawilonu przeznaczyć na ośrodek zdrowia. Mieliby tam przyjmować lekarz ogólny i stomatolog. Zdaniem wójta korzyści byłyby obustronne, gdyż nie tylko mieszkańcy Kałkowa, ale także domu mieliby zapewnioną opiekę lekarską.

Jan Henrik Amberg, prezes Zarządu Fundacji Sue Ryder w Polsce, odpowiedział, że nie wyraża takiej zgody. Uzasadnił to m.in. tym, że dom jest przeznaczony dla ludzi starszych i obecnie ponad 70 osób czeka w kolejce na miejsce. Zwrócił też uwagę, że wprowadzenie ośrodka zdrowia do budynku byłoby niekorzystne z uwagi na "stały ruch obcych ludzi, niepokojenie mieszkańców, możliwość zakażeń różnymi infekcjami, wreszcie możliwość przypadków kradzieży i niszczenia otoczenia".

- Te argumenty są niezasadne. Róbmy, co jest zdrowe dla państwa, dla ludzi - uważa wójt Gierada. Twierdzi, że gdyby Sue Ryder żyła, zgodziłaby się na ośrodek. Nie jest to takie pewne, bo jej fundacja pomaga głównie ludziom przewlekle chorym. Pierwotnie w Kałkowie miało powstać hospicjum. Fundacja zgodziła się później, by był to dom pomocy społecznej. Kolejna zmiana przeznaczenia oznaczałaby złamanie umowy i konflikt z fundacją. - Szkoda byłoby stracić takich przyjaciół - nie ukrywa ksiądz Czesław Wala, kustosz sanktuarium, który przyczynił się do powstania tego domu. - To jest tylko propozycja wójta. Nie wiadomo, czy Sanepid wyraziłby zgodę na ośrodek - uspokaja Ryszard Pawłowski, dyrektor domu.

Sam wójt Gierada zapowiada, że będzie jeszcze próbował uzyskać zgodę fundacji. - Nie mam takiej władzy, by coś robić na siłę. Jeśli nie będzie zgody, to ośrodek zostanie w dotychczasowym miejscu - mówi.

Pomieszczenia, które wójt chciałby przejąć na ośrodek zdrowia, mogą być wykorzystane na przyjęcie kolejnych chorych lub do rehabilitacji. Dyrektor Pawłowski czeka jednak na stanowisko decydentów. Sytuacja jest patowa. Nie tylko z powodu zabiegów wójta Gierady. Także dlatego, że starosta starachowicki jest w areszcie i nie ma kto podjąć decyzji.


Sue Ryder (1923-2000), wielka angielska filantropka. Organizowała w 1944 roku zrzuty dla walczącej Warszawy, później transporty z lekami i darami dla Polski. W 1978 roku otrzymała szlachectwo i tytuł baronowej Warszawy. Założona przez nią fundacja przyczyniła się do powstania setek domów opieki dla chorych i cierpiących w kilkudziesięciu krajach. W Polsce dzięki niej wybudowano ok. 30 szpitali, klinik i domów opieki dla przewlekle chorych.