oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Radom -Starostwo powiatowe włączyło się do akcji referendalnej "Gazety"

Radomskie starostwo powiatowe to kolejny uczestnik naszej akcji. Należące do urzędu samochody będą do dyspozycji wszystkich osób, które ze względu na zły stan zdrowia same nie mogą dotrzeć do lokalu wyborczego

Na ich potrzeby starosta Zdzisław Kieszkowski postanowił przeznaczyć forda transita. Samochód jest przystosowany do przewozu niepełnosprawnych na wózkach. - Poinformowałem już władze gmin z terenu powiatu, by zgłaszały do nas tych mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z samochodu - mówi Artur Jończyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ford będzie jeździł po całym powiecie radomskim przez cały czas trwania referendum. W wyjątkowych przypadkach, jeśli chętnych będzie bardzo dużo, wyborców mogą rozwozić samochody będące w dyspozycji dyrekcji domów pomocy społecznej.

W redakcji "Gazety" cały czas czekamy na kolejnych chętnych. W naszej akcji może wziąć udział każdy, kto ma samochód. Chcemy pomóc ludziom starszym i chorym, którzy mają problemy z poruszaniem się i nie są w stanie dotrzeć na miejsce głosowania.

Zgłoszeń można dokonywać w godz. 11-16 osobiście lub pod numerem telefonu 367 30 43. Deklaracje można przesyłać również na adres poczty elektronicznej: listy@radom.agora.pl

Kraków - Wózkiem na referendum

Aby każdy wyborca niepełnosprawny bez problemu mógł samodzielnie dotrzeć na referendum - gmina powinna zagwarantować specjalne podjazdy i windy, odpowiedniej szerokości drzwi (0,9m), urny nie wyższe niż 1 metr oraz przejście co najmniej półtorametrowe od stołu, gdzie zasiada komisja referendalna, do kabiny wyborczej. Z 468 krakowskich lokali tylko 59 jest dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni mieszkańcy Krakowa zastanawiają się, czy lokale wyborcze będą dostosowane do ich potrzeb. - Słyszałem, że nie. Martwimy się, bo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w 2002 roku nie każdy miał możliwość zagłosowania - alarmuje Ireneusz Kowalkowski.

Rzeczywiście: wśród 468 krakowskich lokali wyborczych (wraz ze szpitalami, akademikami, domami pomocy społecznej) - zaledwie 59 nie ma barier architektonicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2001 r., na każdych 15 tys. mieszkańców powinien przypadać przynajmniej jeden lokal wyborczy bez barier architektonicznych.

- Udało się nam usunąć bariery i udostępnić tylko część lokali dla wyborców niepełnosprawnych.

Nie oznacza to jednak, że na tym skończyliśmy starania. Obejmiemy opieką wszystkich tych, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do urn. Przygotowujemy wolontariuszy, którzy pomogą niepełnosprawnym w głosowaniu. Planujemy też dowóz samochodami. W dostarczeniu niezbędnej liczby wozów pomogą instytucje, działające na rzecz niepełnosprawnych. Liczymy też na wsparcie harcerzy. Mogą towarzyszyć osobom niewidomym, niesłyszącym, na wózkach, o kulach. Braki w likwidacji barier architektonicznych zastąpimy wykwalifikowaną opieką - zapewnia Andrzej Tarko, wicedyrektor wydziału organizacji i nadzoru w UMK.

Tydzień przed referendum władze samorządowe ogłoszą numery telefonów i adresy, gdzie osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc.

Niepełnosprawni przed referendum - Białystok

Rozmowa z wyborcą na wózku

Adam Minta: Czy wybiera się Pani na referendum?

Elżbieta Korolczuk, koordynatorka Regionalnej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, poruszająca się na wózku inwalidzkim od sześciu lat: Tak.

Gdzie będzie pani głosować?

- W moim okręgu w Dojlidach Górnych.

Czy budynek, w którym znajduje się komisja, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych?

- Lokal wyborczy znajduje się w nowym budynku szkoły i na szczęście są tam podjazdy.

A inne osoby niepełnosprawne? Mają problemy z dostaniem się do lokali wyborczych?

- Tak, wiele osób zastanawia się, czy w ogóle pójdzie na referendum. Zawsze co prawda można liczyć na czyjąś pomoc i poradzić sobie jakoś z przeszkodami architektonicznymi. Poza tym, często zdarza się, że pomimo tego, że budynek jest zaopatrzony w podjazdy, to trzeba pokonać inne przeszkody, chcąc się do niego dostać, np. podjazd zastawiony jest samochodem czy coś w tym rodzaju.

Białystok - Gdzie w referendum unijnym mogą głosować niepełnosprawni ?

(aut. Agata Lewkowska, Adam Minta; Gazeta Wyborcza 19.05.2003; DPS Forum 27.05.2003)

Czy niepełnosprawni mają szansę zagłosowania w referendum unijnym? Tylko co siódmy lokal wyborczy jest obiektem bez barier.

W Białymstoku spośród 162 lokali, w których odbędzie się głosowanie, tylko 23 przystosowane są dla osób starszych, schorowanych, poruszających się o kulach czy na wózku. Czy to wystarczy? Co z ludźmi, którzy mieszkają akurat tam, gdzie żeby dotrzeć do urny, trzeba pokonać rzędy schodów czy wysokie krawężniki?

- Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Lokal wyborczy można przecież zmienić bez podawania żadnego powodu. Warunkiem jest tylko dopełnienie wszystkich formalności - wyjaśnia Krystyna Łuszyńska, p.o. naczelnika wydziału spraw obywatelskich białostockiego magistratu.

Należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim papierkiem mamy prawo udać się do dowolnego, odpowiadającego nam lokalu. Gdzie dostaniemy zaświadczenie?

- W Urzędzie Miasta przy ul. Branickiego 9, w pokoju 115 - mówi Łuszyńska.

- Ale to przecież jest na pierwszym piętrze? - dociekamy. - Jak mają się tam dostać niepełnosprawni?

Okazuje się jednak, że urząd przemyślał wszystko.

- Od strony podwórka budynku jest podjazd pozwalający ludziom na wózku dostać się na parter - wyjaśnia Łuszyńska. - Tam jest portiernia. Należy zgłosić się do portiera, ten wzywa właściwego urzędnika, który ma obowiązek zejść na dół i wystawić zaświadczenie.

Naczelnik ostrzega tylko, żeby decyzji nie zostawiać na ostatnią chwilę. Tuż przed referendum zaświadczeń już nie dostaniemy. Ostateczny termin wydawania ich to 5 czerwca, kiedy prezydent Tur zatwierdzi swoim podpisem listy wyborców.

W Lublinie - 20 lokali wyborczych dla niepełnosprawnych

Tylko co dziesiąty lokal wyborczy przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z tego powodu wielu niepełnosprawnych może z udziału w referendum zrezygnować - informuje Gazeta Wyborcza.

Łódź - Mobilizacja przed referendum (inf. własna)

W Łodzi dostępność lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych nie jest lepsza niż w innych rejonach kraju. Powiat zgierski zalecił podległym placówkom - w tym domom pomocy społecznej - udostępnienie pojazdów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w dniu referendum. Nikt jednak nie wyjaśnia, kto zapłaci za użytkowanie pojazdu i za pracę kierowców...

Mąż zaufania na wózku

Maciej Matuszewski jest jedynym niepełnosprawnym łodzianinem, który w czasie referendum zasiądzie w komisji wyborczej. Na wczorajsze szkolenie, które odbywało się na pierwszym piętrze w Delegaturze Łódź Górna został wniesiony po schodach przez ojca. W budynku delegatury jest wiele barier architektonicznych.

Maciej Matuszewski będzie pracował w komisji w Szkole Podstawowej nr 162 przy ul. Powszechnej, przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

� Od kilku lat starałem się o to, by brać udział w pracach komisji wyborczej � mówi Maciej Matuszewski. � Nigdy wcześniej mi się to nie udało. Tyle mówi się o integracji z niepełnosprawnymi, ale nie bardzo to widać. Swoją obecnością chciałbym podkreślić, że jesteśmy tacy sami i żeby nas nie pomijano przy różnych okazjach.

Wczoraj odbywały się szkolenia członków komisji. Z tego powodu w delegaturach panował niecodzienny tłok.

Również wyborcy mieli ostatnią możliwość dopisania się do list wyborczych (nie głosujący w miejscu swojego stałego zameldowania). Do łódzkich list dopisało się około 1050 osób.

Wydano też ponad 2,5 tys. zaświadczeń o uprawnieniach do głosowania. Są one potrzebne osobom, które wyjeżdżają i dopiero w ostatniej chwili zdecydują, gdzie oddadzą głos. Te dokumenty można pobierać do 5 czerwca.

*****

Dwóch wiceprezydentów Łodzi wypożyczy służbowe samochody dla osób niepełnosprawnych, które będą chciały zagłosować w referendum 7-8 czerwca. Prezydenckie limuzyny dowiozą ich do lokali wyborczych. Zamówienia: tel. 638-41-73 lub 638-41-75.