oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Mamy tego roku piękne i upalne lato, które bardziej kieruje nasze myśli w stronę wakacyjnego relaksu niż mozolnej pracy zawodowej czy tym bardziej ku przygotowaniom listopadowego spotkania pracowników socjalnych. Pragnąc jednak wyjść na przeciw pojawiającym się pytaniom wielu czytelników witryny ops.pl dot. głosowania: Gdzie zorganizować Pierwsze Ogólnopolskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego? - Podaję, jakie kryteria przyjęto przy wyborze proponowanej lokalizacji naszego listopadowego spotkania.

21 listopada DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KRAKÓW - Za lokalizacją spotkanie pracowników socjalnych w Grodzie Kraka przemawia historyczne dziedzictwo tego miejsca. Jak wiadomo, o początkach zawodu pracownika socjalnego można mówić wraz z powstaniem możliwości kształcenia w dziedzinie pracy socjalnej. Tradycja takiego kształcenia pracowników socjalnych sięga w Polsce początków XX wieku, a jego źródła można się już dopatrywać w pierwszych kursach społecznych zorganizowanych w 1907 roku w Królestwie Polskim. W dziewięć lat później w Krakowie utworzono Wydział Pracy Społecznej przy wyższych kursach dla kobiet.

ŁÓDŹ - Za zorganizowaniem Ogólnopolskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w tym właśnie mieście przemawia zarówno położenie, to niemalże sam geometryczny środek Polski - jak również względy historyczne: Po zakończeniu II wojny światowej pomoc społeczna w Polsce i kształcenie pracowników socjalnych podlegały silnym wpływom "nowego ładu". Jednak już w 1949 roku na Uniwersytecie Łódzkim zostaje utworzona Katedra Pedagogiki Społecznej, która stara się kontynuować tradycje Studium Pracy Społeczno-Oświatowej założonego przez prof. Helenę Radlińską w 1925 roku. / Dokładny geometryczny środek Polski to wieś PIĄTEK położona na przecięciu 19°27' E - 52°03' N /

WARSZAWA - Stolica, centrum Polski i dobry dojazd zewsząd. Ponadto siedziba władz Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjlnych ( PTPS ). Tu podobnie jak w Poznaniu w roku 1966 utworzone zostały pierwsze policealne szkoły pracowników socjalnych.

GDAŃSK - Względy historyczne, tu powstała pierwsza "SOLIDARNOŚĆ" - początkowo ruch społeczny, a nastepnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, który w latach 80-tych rozpoczął demokratyczne przemiany w Polsce .

CZĘSTOCHOWA - Za umiejscowieniem obchodów Dnia Pracownika Socjalnego właśnie tu przemawiają doświadczenie organizatorów oraz wzgledy historyczne. W mieście tym odbyły się już III ogólnopolskie konferencje pracowników socjalnych, Jasna Góra ma też swoją historyczną doniosłość związaną ze wszelkimi trudnymi okresami w dziejach Polski. / Kandydatura Częstochowy została zgłoszona po majowej konferencji /.