oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Duży program pomocy niepełnosprawnym rusza w Małopolsce. Będzie realizowany przez najbliższych pięć lat. Pomysłodawcy mają nadzieję, że ułatwi znalezienie zatrudnienia i możliwości rehabilitacji ludziom niepełnosprawnym.

Finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i samorząd "Program wyrównywania różnic między regionami" ma doprowadzić do likwidacji barier transportowych, a także ułatwić niepełnosprawnym dotarcie do nowych miejsc pracy oraz obiektów, w których poddają się oni zabiegom rehabilitacji. Dzięki niemu powinny zmniejszyć się różnice pomiędzy tymi regionami kraju, w których niepełnosprawnym - z różnych względów - żyje się łatwiej, a tymi, gdzie borykają się oni z większymi problemami. Małopolska należy do tej drugiej kategorii.

W programie mogą wziąć udział wszystkie powiaty małopolskie oprócz Krakowa. We wszystkich bowiem stopa bezrobocia jest o 10 proc. wyższa niż średnia krajowa, a produkt krajowy brutto wynosi mniej niż 75 proc. średniej krajowej.

Na co liczą inicjatorzy programu? - Przede wszystkim na zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych. Są na to środki, więc warto je wykorzystać - zachęca Iwona Stańko z małopolskiego oddziału PFRON. - Można zorganizować stanowiska pracy, z komputerem, telefonem, wygodnym podejściem czy podjazdem. Wnioskodawcy mogą również wystąpić o dofinansowanie środków transportu, takich jak specjalne busiki.

PFRON nie ustalił na razie limitu środków. Będzie on uzależniony od zainteresowania małopolskich wnioskodawców. Mogą nimi być powiaty i gminy, ale też uczelnie medyczne (tylko zadania rehabilitacyjne) i pracodawcy spełniający wymagania ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych. Wnioski są przyjmowane w siedzibie małopolskiego oddziału PFRON (al. 29 Listopada 130) do 25 września.