oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Kto będzie administrował domami pomocy społecznej

Miasto chce przekazać w prywatne ręce prowadzenie większości placówek podległych dotąd częstochowskiemu MOPS. Jak się dowiedzieliśmy, zainteresowani ich objęciem obawiają się, czy w ogóle możliwe jest sprostanie warunkom stawianym przez miasto przy tak niskim budżecie

We wtorek został ogłoszony przetarg na prowadzenie (przez trzy lata) tzw. usług opiekuńczych, czyli zadań zlecanych dotąd indywidualnym opiekunkom społecznym, oraz domów pomocy społecznej zarządzanych obecnie przez gminę, a konkretnie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do prywatyzacji władze miasta przygotowywały się od kilku miesięcy.

- Zdecydowaliśmy się na uspołecznienie usług - mówi Jacek Betnarski, zastępca prezydenta Częstochowy. - Nie wyważamy otwartych drzwi, tego typu rozwiązania stosowane są od wielu lat w innych miastach. Organizacje pozarządowe działają lepiej, taniej i skuteczniej niż instytucje miejskie.

Informując o założeniach projektu, magistrat wielokrotnie podkreślał, że nie planuje prywatyzacji, a tylko przekazanie administrowania usługami opiekuńczymi. Liczy, że do przetargów przystąpią lokalne organizacje pozarządowe i spółki powołane przez pracowników. - Przekazanie konkretnych zadań na przykład organizacji pozarządowej powinno usprawnić działanie placówki oraz zmniejszyć koszty utrzymania - dowodzi wiceprezydent Betnarski, zastrzegając, że nowi zarządcy będą musieli m.in. zachować poziom dotychczasowych świadczeń i przejąć wszystkich pracowników. Muszą się także zobowiązać do opieki nad osobami skierowanymi przez MOPS, który nadal będzie miał nadzór nad przekazanymi jednostkami.

Właśnie niewielki budżet oferowany przez miasto oraz sztywne warunki funkcjonowania budzą największe kontrowersje wśród zainteresowanych organizacji pozarządowych. Ich przedstawiciele obawiają się, że pieniędzy nie wystarczy, by zrealizować wszystkie narzucone standardy.

Termin składania ofert mija 15 października.

Władze Częstochowy chcą zlecić prowadzenie:

  • Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha z budżetem 34 tys. zł miesięcznie;
  • Środowiskowego Dziennego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Lakowej (26 tys. zł);
  • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Krakowskiej (37,5 tys. zł);
  • Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy al. Wolności (21 tys. zł).

Prywatyzacja ma objąć także usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (212 tys. zł na miesiąc).

Wcześniejsze plany oddania w prywatny zarząd domu przy al. Wolności nie powiodły się, bo nie było chętnych na jego prowadzenie. Warunki postawione przez miasto skazywałyby potencjalnych oferentów na dopłacanie do interesu.

Zobacz też: