oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Eksperyment w mieście

15 października ma być rozstrzygnięty przetarg na prowadzenie placówek opieki społecznej przez organizacje pozarządowe. Do wczoraj nie wpłynęła żadna oferta, przyznała na konferencji prasowej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Różycka. Miasto wystawiło na przetarg: Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha, Środowiskowy Dzienny Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Lakowej, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Krakowskiej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wolności oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wiceprezydent Jacek Betnarski uważa, że organizacje samorządowe mają większe możliwości pozyskiwania pieniędzy z fundacji, od sponsorów, funduszy unijnych. Dzięki temu będą mogły lepiej opiekować się pensjonariuszami placówek. Miasto przekaże im wszystkie dotacje budżetowe, w przyszłym roku na poziomie bieżącego.

Organizacje, które przejmą placówki od MOPS-u będą miały obowiązek zatrudnić wszystkich tam pracujących, w sumie 200 osób. Gwarancja zatrudnienia ma obowiązywać przez trzy lata. Do czasu wygaśnięcia warunków kontraktu. MOPS nie oddaje wszystkich placówek. Pozostawia np. centrum pomocy rodzinie. Wybór tych, które wystawiono na przetarg jest niejasny. W MOPS-ie pozostanie 260 pracowników. Około 100 zajmuje się sprawami socjalnymi m.in. załatwianiem spraw podopiecznych w urzędach. MOPS będzie miał nadzór merytoryczny nad placówkami prowadzonymi przez organizacje samorządowe. Czy jednak dojdzie do przetargu?

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że najlepiej przygotowany do prowadzenia tego typu działalności Caritas waha się przed wzięciem udziału w przetargu, ze względu na zbyt małe dotacje. Jeśli nie będzie chętnych, miasto nadal będzie bezpośrednio prowadziło wszystkie placówki opiekuńcze.

Zobacz też: