oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona unieważnił przetarg na prowadzenie placówek opieki społecznej przez organizacje pozarządowe.

Poza tym złożył do prokuratury doniesienie o sfałszowaniu dokumentów przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Organizacja ta załączyła do dokumentów przetargowych kserokopię z rejestru sądowego z nową datą.

Po zasięgnięciu opinii Biura Kontroli i Audytu prezydent unieważnił cały przetarg ze względu na uchybienia formalne. Wymagane było składanie oryginalnych dokumentów lub potwierdzonych urzędowo kserokopii. Komisja przetargowa przyjmowała od organizacji pozarządowych zwyczajne kserokopie.

W sumie wpłynęło 15 ofert. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi złożono dwie. Nie wybrano żadnej, ponieważ nie spełniały wymagań formalnych. O prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ubiegały się trzy stowarzyszenia. Nie wybrano żadnej z ofert z podobnego powodu jak wyżej.

Dziennym Domem Pomocy Społecznej chcieli administrować: Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebującym Pomocy Nadzieja, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom Yava, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape. Komisja uznała, że najlepsza była oferta Agape, które wybrano także do prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Tak było w pierwszym, unieważnionym przetargu.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej chciało zajmować się opieką socjalną i specjalistyczną opieką socjalną i w pierwszym rozstrzygnięciu przetarg wygrało. Teraz zostanie rozpisany nowy przetarg.

1 grudnia organizacje pozarządowe miały przejąć placówki pomocy społecznej. Wobec unieważnienia przetargu, stanie się to nie wcześniej niż w styczniu przyszłego roku.

Przetarg prezydent musiał unieważnić ze względu na niedopatrzenia komisji przetargowej. Wobec jej członków wyciągnięte zostaną konsekwencje służbowe.

W magistracie zdecydowano się na przetarg, ponieważ uznano, że organizacje samorządowe mają większe możliwości pozyskiwania pieniędzy z fundacji, od sponsorów, funduszów unijnych. Dzięki temu będą mogły lepiej opiekować się pensjonariuszami placówek. Miasto przekaże im wszystkie dotacje budżetowe. W przyszłym roku na poziomie bieżącego.

MOPS nie oddaje wszystkich placówek. Pozostawia sobie np. Centrum Pomocy Rodzinie. Wybór tych, które wystawiono na przetarg jest niejasny. MOPS będzie miał nadzór merytoryczny nad placówkami prowadzonymi przez organizacje samorządowe.


Zobacz też: