oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

JELENIA GÓRA Konkurs to farsa � mówi anonimowa pracownica Pogotowia Opiekuńczego w Jeleniej Górze. Wkrótce zarządzanie tą i dwoma innymi placówkami przejdzie w prywatne ręce. W mieście słychać plotki, że ich właściciel jest już znany.

Oferta dotyczy trzech placówki: Pogotowia Opiekuńczego, Ośrodka Adopcyjno � Opiekuńcze i Domu Dziecka nr 1. - Komuś zależy by ukryć informację o konkursie � alarmuje anonimowa Czytelniczka. - Ogłoszenie nie ukazało się w żadnej z lokalnych gazet. W jaki sposób podmioty, działające w naszym regionie mogły do niego dotrzeć? - pyta. Ogłoszenia o konkursie rzeczywiście próżno szukać w lokalnej prasie. Informacja ukazała się w jednym z ogólnopolskich dzienników i Biuletynie Informacji Publicznej, można ją znaleźć również w Internecie. - Uznałam, że taki sposób poinformowania zainteresowanych podmiotów będzie najwłaściwszy - informuje Danuta Tomaszczyk-Żarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, upoważniona do kontaktu z oferentami. � Większość firm korzysta w dzisiejszych czasach właśnie z Internetu.

Pani dyrektor zapewnia, że sposób ogłaszania informacji o konkursie był zgodny z prawem. Prezydent Józef Kusiak dementuje plotki, jakoby władze miasta sprzyjały konkretnej osobie. - Nic takiego nie ma miejsca � zapewnia. Sama idea wydaje się mieć rację bytu. - To obecnie szeroko stosowane rozwiązanie � tłumaczy prezydent. Plusów rozwiązania jest co najmniej kilka. � Pozwoli to miastu na pewne oszczędności, organizacje pozarządowe mają bowiem często większe możliwości ściągania pieniędzy na swoją działalność. Poza tym dzieci będą mogły szybciej trafić do zastępczych rodzin � wymienia prezydent. Oferty można składać do poniedziałku.

Prezydent zapewnia, że o wyborze zadecyduje tylko i wyłącznie jakość oferty. - Wybierzemy tę najlepszą � mówi. Ile podmiotów zgłosiło już chęć zarządzania trzema placówkami � nie wiadomo. Ani w MOPS-ie ani w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej, gdzie składane mają być oferty, nie potrafiono na ten temat nic powiedzieć.

zobacz też: