oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Blisko 80 tys. osób mieszka w 811 domach pomocy społecznej w całej Polsce.

Spośród 811 domów pomocy społecznej działających na koniec 2002 r. w całej Polsce 609 prowadziły samorządy powiatowe, a 202 podmioty niepubliczne w ramach umowy zlecenia. W domach tych mieszkało 79 tys. mieszkańców. Większość z nich, bo 66 tys. w domach prowadzonych przez samorządy powiatowe i ponad 12 tys. prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Choć środki w budżecie państwa przeznaczone na dps w 2003 r. są o 3,1 proc. wyższe niż w 2002 r., to wciąż największą bolączką dps są problemy finansowe.

Coroczne obniżanie środków na utrzymanie domów pomocy społecznej nie pozwala na podwyższenie aktualnego bardzo niskiego poziomu dotacji na 1 mieszkańca.

W większości województw wysokość dotacji na 1 mieszkańca dps utrzymuje się na porównywalnym poziomie (1250 zł), a nawet jeśli trochę wzrasta to i tak nie wystarcza na pokrycie rosnących kosztów utrzymanie (energia, woda, żywność, leki) oraz koniecznych bieżących remontów. Około 70 proc. wydatków domów pomocy społecznej pochłaniają wynagrodzenia pracowników, które i tak nie są wysokie. Praktycznie od czterech lat pracownikom domów pomocy społecznej nie podwyższano wynagrodzenia.