oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Pani
Krystyna Wyrwicka
Ministerstwo Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5

Pracownicy socjalni warszawskich domów pomocy społecznej proszą o zainteresowanie się przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej Pani Krystyny Wyrwickiej projektem ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

Nasza praca, podobnie jak pracowników ośrodków pomocy społecznej jest związana z bezpośrednim kontaktem z trudnym klientem. Na co dzień pracujemy z ludźmi starszymi, niesprawnymi intelektualnie, chorymi psychicznie i przewlekle, a niejednokrotnie przedmiotem naszej pracy są także rodziny podopiecznych.

Należy również nadmienić, iż na jednego pracownika socjalnego dps przypada przynajmniej pięćdziesięciu mieszkańców i jest to kontakt codzienny (8 godz.) i stały od chwili przybycia do śmierci. Mieszkańcy domu zwracają się do pracowników socjalnych z każdą sprawą dotyczącą życia codziennego, co niejednokrotnie nie wchodzi w nasz zakres obowiązków, a mimo to te sprawy są załatwiane.

Dodatkowo zobowiązani jesteśmy do przeprowadzania wywiadów środowiskowych � aktualizacji.

Dlatego też prosimy o zwrócenie uwagi na nasze środowisko i przyznanie także pracownikom socjalnym domów pomocy społecznej dodatku za pracę w szkodliwych warunkach, uznanie choroby zawodowej dla pracowników socjalnych, możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, a także umożliwienia podwyższania kwalifikacji zawodowych (dofinansowania, urlop szkolny).

Charakter naszej pracy wywołuje szybkie wypalenie zawodowe, a wieloletnia praca w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia wpływa na obniżenie komfortu naszej pracy i przyczynia się do powstawania i nawarstwiania wielu chorób związanych ze zdrowiem psychicznym.

Jesteśmy świadomi różnic między pracownikami dps i ops ale nie mogą one oznaczać dyskryminacji którejkolwiek ze stron.

Dlatego też uważamy, iż wynagrodzenie za pracę pracowników socjalnych domów pomocy społecznej powinno być porównywalne do wynagrodzenia pracowników ośrodków pomocy społecznej. Zdajemy sobie również sprawę, iż nie spędzamy tak dużo czasu w terenie jak pracownicy socjalni ops, uważamy jednak, że należy nam się choć część dodatkowego urlopu.

Mamy nadzieję, że nasze postulaty nie zostaną bez odpowiedzi.

Z poważaniem
pracownicy socjalni domów
pomocy społecznej
w Warszawie

Opracowali:
Agata Krupińska DPS "Chemik" (22) 8235012
Agnieszka Szwed DPS Leśny (22) 8342017
Urszula Wójcik DPS im. Matysiaków (22) 6174578