oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Głos w sprawie ustawy pracowników socjalnych

Do redakcji serwisu ops.pl dotarł kolejny głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Autorami tekstu, który publikujemy są pracownicy socjalni z DPS Resko. Autorzy tego tekstu kierują swoje uwagi przede wszystkim do twórców projektu ustawy.

Głos w sprawie projektu z dnia 04.10.04 dotyczącego zawodu pracownika socjalnego i samorządu zawodowego pracowników socjalnych

Naszym zdaniem projekt ustawy w sposób rażący dyskryminuje pracowników socjalnych w DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.

Czy pisząc projekt w ogóle uwzględniliście Państwo pracowników socjalnych w DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych?

Art. 31 ust 5 - jak powyższy punkt uwzględnia pracę pracownika socjalnego w domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych - my nie pracujemy na arkuszu wywiadu środowiskowego, natomiast przeprowadzamy wywiady w środowisku mieszkańca mającego przybyć do DPS (przeprowadzamy wywiad telefoniczny w Ośrodkach Pomocy Społecznej miejsca zamieszkania w szpitalach lub placówkach leczniczych, w których przebywał mieszkaniec, u rodziny w sądach) Udzielamy odpowiedzi (wywiadu) sądom rodzinnym i opiekuńczym, ZUS, komornikom, urzędom administracji państwowej.

Czy w świetle tego przepisu będzie mu przysługiwał, co 2 lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych?

Art. 31 ust 6 - do zadań pracownika socjalnego w DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych należy nie tylko prowadzenie pracy socjalnej, wspieranie i pomoc w kierowaniu do poszczególnych instytucji. Pracownik socjalny w tego typu jednostce jest zmuszony realizować wszelkie potrzeby mieszkańca sam (za jego zgodą)

Czy w świetle tego przepisu będzie miał prawo do rocznego urlopu w celu poratowania zdrowia?

Art. 33 ust 1 - czy biorąc pod uwagę całokształt pracy pracownika socjalnego w w/w DPS czy przysługiwał mu będzie raz w roku obligatoryjny dodatek z tytułu uciążliwości wykonywanej pracy, w wysokości 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego?

 

źródło: pracownicy socjalni DPS Resko
e- mail: dps_resko@go2.pl