oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej w MPiPS, w zastępstwie ministra pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza uczestniczyła w ogólnopolskiej internetowej konferencji zorganizowanej 23 listopada 2005 przez portal ops.pl z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W trwającej ponad godzinę dyskusji poruszano różnorodne zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w Polsce. Dyrektor K. Wyrwicka odpowiadała na pytania traktujące o statusie pracowników socjalnych, rozwiewała wątpliwości dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, wyjaśniała wiele kwestii dotąd satysfakcjonująco nierozwiązanych, jak choćby wypłata rekompensat czy wcześniejszych emerytur.

Co nowego w pomocy społecznej?

Wielkich rewolucji nie będzie. I to chyba dobrze, odpowiedziała Krystyna Wyrwicka. Zapowiedziała doskonalenie systemu już istniejącego i wprowadzanie ustaw dających możliwości lepszej pracy z klientem pomocy społecznej.

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego

Dyrektor Wyrwicka potwierdziła, że będą kontynuowane prace nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego, która jako rządowy projekt trafiła na ścieżkę legislacyjną Sejmu poprzedniej kadencji. Pracami Zespołu Zadaniowego kierowała będzie Barbara Kucharska, która w ubiegłym roku przygotowywała projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego i samorządzie zawodowym pracowników socjalnych.

Rekompensaty

W sprawie wypłaty pracownikom ośrodków pomocy społecznej rekompensat z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń, dyrektor Wyrwicka odpowiedziała, że temat jest znany w ministerstwie. W sprawę u schyłku swojej kadencji angażował się między innymi wiceminister Cezary Miżejewski. Obecny minister, Krzysztof Michałkiewicz, jak zapewniła, także sprawie się przyjrzy.

Wcześniejsze emerytury

Na pytanie o możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę padła odpowiedź negatywna. Zdaniem dyrektor K. Wyrwickiej wcześniejsze emerytury dla pracowników pomocy społecznej są nierealne.

Czy są pieniądze na dodatek 250 zł?

Krystyna Wyrwicka przyznała, że w ministerstwie nie ma środków na wypłatę przyznanego pracownikom socjalnym dodatku w wysokości 250 złotych. Zapewniła jednak, że niezbędne pieniądze znajdują się w rezerwie budżetowej.

Odmowa kierowania do dps-ów

Na problem wymuszania na pracownikach socjalnych odmowy kierowania do dps-ów wskazało wielu uczestników czatu. Czynić tak mają gminy, których nie stać na utrzymywanie tam swoich mieszkańców. Dyrektor zapewniła, że problem jest w ministerstwie znany. Poinformowała także o staraniach w kierunku takiego dostosowania prawa, aby podobne praktyki nie miały miejsca. Wyraziła także nadzieję na poprawę sytuacji po wejściu w życie rozporządzenia o standardach usług opiekuńczych.

DPS-y do zamknięcia?

Po 2006 roku domy substandardowe nie będą mogły pobierać odpłatności w dotychczasowej wysokości � wyjaśniła dyrektor Wyrwicka, odpowiadając na pytanie o ewentualne zamykanie domów pomocy społecznej, które do 2006 roku nie spełnią wymaganych standardów.

oprac. Barbara Zaleska � na podstawie zapisu internetowej dyskusji