oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. brka, Gazeta Wyborcza 15.03.2006;dps.pl 26.03.2006)

Moi podopieczni to często osoby obłożnie chore, starsze, o bardzo niskim dochodzie. Dlaczego nie mogą skorzystać z rządowego programu dożywiania? Gdyby nie musiały płacić za wyżywienie, zostałoby im więcej środków na lekarstwa czy środki higieniczne - pyta pan Jarosław Iwaniuk.

Jest właścicielem domu pogodnej starości w Sokolach. Mieszka tam 60 osób, głównie starszych, niepełnosprawnych. Ośrodek działa na zasadach hotelu, stara się o zmianę statusu.

- Dochody moich pensjonariuszy to często niewielkie zasiłki, renty, czasem alimenty. Mieszczą się w kryteriach rządowego programu dożywiania. Niestety, jak się dowiedziałem, nie mogą składać wniosków do gminy o objęcie programem - dziwi się Iwaniuk.

- Podobnie jak mieszkańcy np. domów opieki prowadzonych przez powiaty - uzupełnia Krystyna Gołubiewska z wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Tłumaczy, że pensjonariusze przebywający w ośrodkach pomocy społecznej czy też prywatnych placówkach podobnego typu pozostają w nich na podstawie umów, w których zobowiązują się przeznaczać określony procent ze swoich dochodów na opłacenie pobytu, reszta zostaje im na inne potrzeby.

- Ośrodek zobowiązuje się zapewnić takim osobom wyżywienie i dach nad głową. Czyli mają opiekę. Dotacja przeznaczona jest dla tych, którzy sobie nie radzą - tłumaczy Gołubiewska. - Poza tym osoby, które decydują się tam zamieszkać, mają widocznie na to pieniądze. A prywatny ośrodek również zarabia. Nie jest przecież instytucją charytatywną.

- Ludzie, którzy u mnie mieszkają, nie zawsze mają wybór. Nikt chyba nie marzy o opiece obcych ludzi, jakkolwiek byliby oni przyjaźni i opiekuńczy - opowiada Iwaniuk. - A ja mogę sobie zakładać, że koszt pobytu u mnie osoby wynosi 960 zł, ale nie wyrzucę na bruk potrzebującego. Gdy dzwoni do mnie pielęgniarka ze szpitala i prosi, by przyjąć starszą kobietę na wózku, bo to samotna osoba, która nie ma się gdzie podziać, to ją przyjmuję. Kredytuję tych, których dochody wystarczają tylko na wyżywienie. W państwowych domach opieki dopłaca się do niezamożnych pensjonariuszy. Będąc u mnie, z wyboru czy konieczności - nie mogą skorzystać z państwowej pomocy.

INTERWENCJE. Tel. 085 74 78 333, e-mail: redakcja@bialystok.agora.pl