oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Praca chroniona. Niepełnosprawni mogą stracić etaty

(aut. Łukasz Guza, Gazeta Prawna 20.06.2006; dps.pl 27.06.2006)

 

Większość zakładów pracy chronionej będzie musiała przekształcić działalność, tak aby móc funkcjonować na otwartym rynku pracy. Zdaniem części ekspertów pracodawcy w nowych przedsiębiorstwach nie zatrudnią tak dużej liczby niepełnosprawnych...

W zakładach pracy chronionej (ZPChr) pracuje obecnie 190 tys. niepełnosprawnych. GP pisała już o planach zastąpienia tej formy zatrudnienia możliwością pracy niepełnosprawnego z pełnosprawnym asystentem. Zmiany w funkcjonowaniu chronionego rynku pracy przewiduje nie tylko projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej o pomocy publicznej świadczonej pracodawcom, ale także rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Ograniczenie roli ZPChr w procesie rehabilitacji zawodowej takich osób popiera także OECD. Czerwcowy raport tej organizacji podkreśla, że w krajach zachodnioeuropejskich na chronionym rynku pracy zatrudnionych jest jedynie 3-5 proc. ogółu niepełnosprawnych (w Polsce 39 proc.).

Najczęściej są to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mają problem z aklimatyzacją na otwartym rynku pracy. W Polsce duży odsetek pracujących w ZPChr stanowią osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu upośledzenia, którym zatrudnienie w zamkniętych zakładach uniemożliwia właściwą integrację zawodową i społeczną. Raport zwraca także uwagę na nieefektywność krajowego systemu finansowania pracy niepełnosprawnych ze składek pochodzących od pracodawców niezatrudniających takich osób. Zgodnie z rekomendacją OECD subsydia do wynagrodzeń takich pracowników powinny być finansowane z podatków, podobnie jak inne wydatki publiczne.

Paweł Wypych, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, w trakcie konferencji Wyzwania i rekomendacje dla polityki świadczeń chorobowych i rentowych zapowiedział, że większość przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej będzie musiała przenieść swoją działalność na otwarty rynek pracy. Zdaniem części ekspertów rozwiązanie to może spowodować brak zainteresowania pracą niepełnosprawnych oraz zwolnienia tego typu pracowników.

- Krytyka funkcjonowania zakładów pracy chronionej w polskich warunkach nie jest do końca uzasadniona - tłumaczyła obecna na konferencji prof. Stanisława Golinowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Otwarty rynek pracy nie zapewni bowiem zatrudnienia wszystkim obecnym pracownikom ZPChr - dodała. Dyskusja nad kształtem chronionego rynku pracy wciąż trwa.

Do organizacji zrzeszających pracodawców nadchodzą informacje, że przedsiębiorcy już rezygnują ze statusu zakładów pracy chronionej i obniżają zatrudnienie osób niepełnosprawnych z dotychczasowych 40-50 proc. do 6-7 proc., a więc do poziomu, który pozwala im nie płacić składek na PFRON. Zdaniem prowadzących zakłady pracy chronionej tendencja ta wzmocni się po uchwaleniu rządowej nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Z ich wyliczeń wynika, że zagrożone będzie funkcjonowanie blisko 80 proc. takich przedsiębiorstw.