oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(PAP 14.07.2006; dps.pl 18.07.2006)

 

Ponad dwadzieścia projektów ustaw zamierza w przyszłym półroczu przedstawić i skierować do prac w Sejmie resort pracy i polityki społecznej. Będą to m.in.: przepisy wprowadzające coroczną rewaloryzację rent i emerytur oraz przywracające fundusz alimentacyjny.

W czwartek przedstawiciele resortu pracy i polityki społecznej przedstawili posłom sejmowej Komisji Polityki Społecznej informację, dotyczącą planów resortu.

Jak poinformowała wiceminister pracy Elżbieta Rafalska, resort przygotowuje projekt zakładający coroczną rewaloryzację rent i emerytur. "Dotyczyłoby to ok. 10 mln osób" - wyjaśniła. Obecnie waloryzacja rent i emerytur jest przeprowadzana co trzy lata.

Dodała, że zwolnione zostały z kolei prace nad przepisami o emeryturach pomostowych, ponieważ ustalana jest lista zawodów, których miałyby dotyczyć.

Rafalska zapowiedziała, że resort "przygotowuje także dokument, który zakończy reformę ubezpieczeń społecznych, czyli uruchomienie od stycznia 2009 roku wypłat ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE)".

Zdaniem wiceministra Bogdana Sochy, "przywrócony musi zostać fundusz alimentacyjny". W Sejmie został już złożony obywatelski projekt ustawy, jednak resort ma uwagi co do jego merytorycznej treści. Fundusz został zlikwidowany w maju 2004 r.

Socha powiedział, że przygotowywana jest także nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która zakłada przedłużenie okresu dochodzenia do standardów domów opieki społecznej. "Przedłużymy termin o rok, jednak pod warunkiem, że nie będzie można podnieść ceny za opiekę oraz przyjąć nowych pensjonariuszy" - zaznaczył.

Posłowie zadawali przedstawicielom resortu bardzo szczegółowe pytania, m.in. o program pomocy na rynku pracy dla kobiet po 50. roku życia, o założenia resortu co do poziomu bezrobocia lub zatrudnienia w przyszłym roku, o plany podniesienia pensji minimalnej. Przedstawiciele resortu zobowiązali się do przedstawienia odpowiedzi na piśmie.

Poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD) pytał o "oskładkowanie" od przyszłego roku rencistów prowadzących działalność gospodarczą. Minister pracy Anna Kalata powiedziała, że "renciści nie powinni płacić takich składek jak osoby zdrowe" i resort zastanawia się nad pokryciem tych składek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kalata poinformowała, że zaplanowano także prace nad przepisami m.in. o zatrudnieniu socjalnym, o świadczeniach rodzinnych, o zawodzie pracownika socjalnego oraz o organizacjach pożytku publicznego.

"Ponadto, resort podejmie działania zmierzające do likwidacji dużych domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych" - zapowiedziała Kalata.