oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Łukasz Guza, Gazeta Prawna 17.11.2006; dps.pl 22.11.2006)

 

Resort zapowiada częstsze kontrole w domach pomocy społecznej. Wszystkie domy pomocy społecznej będą musiały do 31 grudnia 2009 r. spełnić nowe standardy usług. Powstanie też rejestr takich placówek. Spośród 795 domów pomocy społecznej około 200 nie spełnia standardów resortu pracy i polityki społecznej.

- Placówki te są niedostosowane do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych. Brakuje w nich np. wind - tłumaczy Anna Kalata, minister pracy i polityki społecznej. Wszystkie DPS miały spełnić w tym roku nowe standardy. Resort pracy przedłużył jednak okres ich wdrażania o trzy lata, dzieląc go jednocześnie na etapy.

Placówki, które nie spełnią części wymagań do 1 stycznia 2007 r., nie będą mogły podwyższać kosztów utrzymania niepełnosprawnych. Z kolei, jeśli nie dokonają koniecznych zmian do początku 2008 roku, nie będą mogły przyjmować nowych mieszkańców. Dzięki opracowaniu nowych standardów powstanie rejestr domów pomocy społecznej. Będzie on funkcjonował od 30 czerwca 2007 roku. - Nie podjęliśmy jeszcze decyzji o tym, co powinno się zrobić z placówkami, które do końca 2009 roku nie spełnią określonych wymagań. Mam jednak nadzieję, że takich miejsc w ogóle nie będzie - deklaruje Anna Kalata.

Minister zapowiedziała także wzmożone kontrole domów świadczących pomoc osobom wykluczonym społecznie. Na podstawie ich wyników resort opracuje nowe instrumenty nadzoru nad warunkami panującymi w DPS.

- Być może zwiększymy liczbę osób odpowiedzialnych za taki nadzór lub przekażemy większe środki na szkolenia pracowników socjalnych - zapowiada minister Anna Kalata.

Resort pracy przygotowuje już zmianę przepisów dotyczących pracowników socjalnych. Nowe prawo ma ograniczyć dostęp do zawodu osobom, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Jednocześnie ministerstwo nie wyklucza podwyżek dla pracowników socjalnych, dzięki czemu ma wzrosnąć prestiż zawodu i zainteresowanie tego typu zatrudnieniem.

Większa rola centrów

Resort pracy chce także zwiększyć rolę centrów integracji społecznej. Mają one przejąć część zadań domów opieki społecznej. Pobyt w DPS ma być ostatecznością.

- Jednym z głównych celów resortu będzie również wygaszanie domów dziecka. Ich rolę mają przejąć rodziny zastępcze - mówi minister Anna Kalata.