oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Łukasz Guza - Gazeta Prawna 21.06.2007; dps.pl 24.06.2007)

Niepełnosprawni uczniowie będą mogli starać się o dofinansowanie do zakupu wyprawki szkolnej, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i dostępu do internetu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jeszcze w tym roku rozpocznie realizację programu Uczeń na wsi, którego celem jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez niepełnosprawnych, mieszkających w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich. Zgodnie z nim uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkający w takich gminach, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów:

  • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
  • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
  • dostępu do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem kosztu zakupu komputera,
  • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,
  • kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie w ciągu jednego roku szkolnego nie może przekroczyć kwoty 2 tys. zł w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz 3 tys. zł w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Maksymalna kwota dotacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy opłacają naukę (czesne), wyniesie 4 tys. zł. Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać w wyznaczonej przez wójta jednostce organizacyjnej gminy (np. w gminnym ośrodku pomocy społecznej). Na podstawie wniosków gmina złoży wystąpienie o przyznanie środków finansowych do oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby władz gminy.

Z nowego programu PFRON będą mogły skorzystać także gminy, na terenie których mieszkają niepełnosprawni uczniowie. Gmina może otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdów służących do przewozu uczniów - mikrobusów (pojazdów dziewięcioosobowych) i autobusów. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na ten cel nie może przekroczyć 90 proc. wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł na zakup mikrobusu i 200 tys. zł na zakup autobusu.

W całej Polsce ważne orzeczenie o niepełnosprawności ma 135 tys. dzieci w wieku do 15 lat. Zarząd PFRON zapowiedział, że o dofinansowania będzie można starać się od września 2007 r.