oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany/PAP 11.06.2007; dps.pl 13.06.2007)

Obecny stan prawny umożliwia prowadzenie domów pomocy społecznej (DPS) bez zgody wojewody i mimo niespełnienia kryteriów, ustalonych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, apelując o zmianę tych przepisów.

Osoby prowadzące DPS-y mogą to czynić w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

RPO przypomniał, że przykładem takiego działania jest Dom Opieki nad Osobami Starszymi "Marina" w Szczecinie. Półtora roku temu napisała o nim "Gazeta Wyborcza" w tekście "Dom skazańca". Opisano w nim m.in., że pensjonariusze placówki byli źle traktowani, jej nieformalnym właścicielem jest Jacek Sz., skazany na 6 lat za oszustwa, i że nie występowano do wojewody o zgodę na prowadzenie tego domu.

Wojewoda zachodniopomorski zapowiadał, że służby wojewody wraz z policją skontrolują ten dom. "Mimo znacznego zaangażowania wojewody zachodniopomorskiego nie udało się zlikwidować tej nielegalnie prowadzonej placówki" - napisał RPO.