oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Józef Słowik - POLSKA Gazeta Krakowska 10.11.2007; dps.pl 20.11.2007)Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obcina, powiat nie ma, a gminy nie dają

Czy gminy z powiatu nowotarskiego zdecydują się na dofinansowanie w przyszłym roku działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowych dla osób niepełnosprawnych? Od stycznia 2008 zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych finansowanie warsztatów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie zmniejszone o kolejne 5 proc. Będzie to już druga obniżka. Za rok warsztatom zostanie obcięte kolejne 5 proc. Tym sposobem w 2009 i w latach następnych ze środków PFRON pokrywanych będzie 85 proc. kosztów działalności takich placówek. Ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł ma do nich trafić 15 proc.

W ostatnim czasie zarząd powiatu nowotarskiego zdecydował się na wystąpienie do wszystkich gmin o pomoc w sfinansowaniu działalności ośrodków. Pisma w sprawie udzielenia pomocy placówkom zajmującym się niepełnosprawnymi zostały wysłane do gmin, których mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach terapii zajęciowej z końcem września. Szerszego odzewu jednak na razie nie widać. Do 8 listopada pomocy odmówiły trzy gminy - Szczawnica, Ochotnica Dolna i Czorsztyn. Zgodzili się jedynie radni z Czarnego Dunajca.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2003 roku na powiaty nałożony zostaje od 2007 roku obowiązek współfinansowania warsztatów.

- Należy dodać, że dofinansowania warsztatów przez powiat nie ma charakteru wyłącznego. Może zostać zastąpiony z innych źródeł. My szukamy pomocy w gminach - mówi Marek Wierzba, sekretarz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. - Jeżeli nie uda się znaleźć dotacji dla tych palcówek od gmin, powiat będzie to musiał zrobić sam. Ale patrząc na obecny stan finansów naszego powiatu, będziemy zadowoleni z każdej pomocy. Bierzemy pod uwagę, że jeszcze w tym roku, nie była to duża kwota, które musielibyśmy dać na warsztaty, ale w przyszłym roku, czy za dwa lata mówimy o bardzo poważnych pieniądzach.

W powiecie nowotarskim istnieją dwa tego typu ośrodki - w Odrowążu Podhalańskim i Szczawnicy. W tej pierwszej miejscowości uczęszcza 9 niepełnosprawnych z Rabki, 3 z Raby Wyżnej, 12 z Czarnego Dunajca, 8 z Jabłonki 3 ze Spytkowic. Razem w zajęciach bierze udział 35 osób. W przyszłym roku na dofinansowanie ośrodka potrzebnych będzie ponad 23 tys. zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Szczawnicy mają z koli 22 uczestników w tym 8 ze Szczawnica, po 5 z gmin Czorsztyn i Ochotnicy Dolnej, 4 z Krościenko. W tym przypadku powiat zabiega o ponad 14 tys. zł.

Od autora:

O tym, że przepisy, są bezduszne wiemy wszyscy. Faktem jest również, że każdej jednostce samorządu lokalnego się nie przelewa. Ale patrząc na wysokość kwot, o które zabiega w gminach nowotarskie starostwo trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wystarczy odrobinę dobrej woli, żeby ludzie, którzy korzystają z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej po za tym, że zostali już pokrzywdzeni przez los, nie poczuli się również opuszczeni przez lokalne władze.