oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

Trudno było wybrać najbardziej interesujące dla serwisu dps.pl materiały z ostatniego w 2008 roku numeru kwartalnika MEDI. Właściwie każdy tekst może wydać się przydatny i interesujący. Proponujemy więc większą dawkę artykułów on-line. Temat przewodni, jakim są upadki osób starszych, uważamy za trafiony w dziesiątkę. Ta częsta przypadłość znacząco wpływa na późniejszy komfort życia i sprawność konkretnego człowieka.


Oto spis treści:

  • Upadki u osób w wieku podeszłym – przeczytaj całość…
  • Rola aktywności ruchowej w zaburzeniach równowagi u osób starszych – przeczytaj całość…
  • Depresja jako czynnik ryzyka występowania upadków i zespół poupadkowy u osób w podeszłym wieku
  • Systemy zabezpieczenia pielęgnacyjnego na świecie - Holandia
  • Czynniki determinujące zapotrzebowanie na instytucjonalne usługi opiekuńcze z pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku - część V. Czynniki ekonomiczne
  • Socjologiczno-andragogiczne oblicza domu opieki społecznej w Polsce u progu XXI wieku – przeczytaj całość…
  • Seniorzy w Bambergu – przeczytaj całość…
  • Niedobór witaminy D a upadki
  • Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Wystawa fotografii "Ćwicz póki pamiętasz". Wymiana doświadczeń dotyczących problematyki zmagań z chorobą Alzheimera pomiędzy Polską a Peru