oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz To ostatni numer MEDI w obecnym kształcie. Oprócz interesujących materiałów merytorycznych ważna jest więc przede wszystkim informacja o zmianach…


***
Szanowni Państwo!


Zbliża się koniec roku, a to dobry mo­ment na wprowadzanie zmian - do­mykanie starych spraw, rozpoczyna­nie nowych, dających nowe możliwo­ści. Zmiany te dotyczą także MEDI. Z przyjemnością informujemy, że od przyszłego roku kwartalnik ten będzie bezpłatny. Dodatko­wo, oprócz wersji drukowanej, będzie można po­brać elektroniczną wersję danego numeru na stronie nowego wydawcy Medi - Fundacji Razem Zmieniamy Świat.
Dotychczasowa baza prenumeratorów, z końcem grudnia 2014 roku straci swoją ważność, dlatego w celu przedłużenia prenumeraty na kolejny rok należy wypełnić formularz prenumeraty na stro­nie www.razemzmieniamyswiat.pl, w zakładce Publikacje.


Korzystając z okazji, życzymy Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.


Redakcja kwartalnika MEDI

W celu zamówienia bezpłatnej prenumeraty Medi zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie www.razemzmieniamyswiat.pl w zakładce Publikacje. 
Oto spis treści numeru:

  •  Profilaktyka i rozpoznanie udaru mózgu
  •  Profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego mózgu
  •  Rehabilitacja ważnym elementem postępowania interdyscyplinarnego u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
  •  Profilaktyka zakażeń szpitalnych w aspekcie opieki długoterminowej (przeczytaj całość…)
  •  Diagnozowanie zakażeń w placówkach opieki długoterminowej - konieczność czy wskazanie?
  •  Kto będzie opiekował się osobami starszymi w Polsce? (przeczytaj całość…)
  •  Aktywizacja Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej poprzez pracę w grupach terapeutycznych (przeczytaj całość…)
  •  ProOdpornościowe menu dla seniora
  •  Seni - czas na zmiany