oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Witamy,przesyłamy krótką informację na temat nowego czasopisma naukowego: "Psychogeriatria Polska", z prośbą o opublikowanie w serwisie www.dps.pl...

DPS Forum: Z przyjemnością przedstawiamy internautom ten "nowy"(z cudzysłowiem, bo jest kontynuacją Rocznika Psychogeriatrycznego) periodyk. Zajrzeliśmy na polecaną w tekście stronę pisma i wybraliśmy dla Was najciekawsze informacje o numerze 1/2004...

Informujemy, że pod koniec marca ukaże się pierwszy numer nowego czasopisma naukowego "Psychogeriatria Polska", która jest kontynuacją "Rocznika Psychogeriatryczngo". Jednocześnie zapraszamy na stronę internetową "Psychogeriatrii Polska" - www.fozp.org.pl .

Ze wstępu Jerzego Leszka, Redaktora Naczelnego "Psychogeriatrii Polskiej": "Kwartalnik "Psychogeriatria Polska" będzie zamieszczał wartościowe opracowania oryginalne, kazuistyczne i przeglądowe polskich i zagranicznych autorów. Cieszy nas fakt, że uaktualniona formuła czasopisma spotkała się z życzliwym przyjęciem i do Redakcji napłynęło już wiele prac oryginalnych oraz poglądowych. Wszystkie prace są recenzowane przez zespół niezależnych recenzentów. Ambicją Kolegium Redakcyjnego, złożonego z wybitnych przedstawicieli polskiej i światowej psychogeriatrii, jak dążenie do uzyskania jak najwyższej rangi naukowej czasopisma i jego obecność w międzynarodowych bazach danych czasopism naukowych."

Z poważaniem
Mediacom
http://mediacom.com.pl

Ze strony internetowej:

okładka pisma

Artykułem otwierającym pierwszy numer czasopisma jest tekst prof. Adama Bilikiewicza, pioniera psychogeriatrii polskiej, twórcy i Redaktora Naczelnego �Rocznika Psychogeriatrycznego�, przedstawiający refleksje Pana Profesora nad aktualną sytuacją psychogeriatrii w Polsce.

Wśród interesujących prac oryginalnych przedstawiamy między innymi artykuł prof. Ralfa Ihl�a, wybitnego psychogeriatry z Uniwersytetu w Düsseldorfie, który podjął się funkcji współredaktora części angielskojęzycznej.

Ciężar wydawania i organizacji środków finansowych dla �Psychogeriatrii Polskiej� przyjęła na siebie Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego. Najbliższe plany Kolegium Redakcyjnego to wprowadzenie �Psychogeriatrii Polskiej� na listę Index Copernicus oraz Komitetu Badań Naukowych. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej czasopisma www.fozp.org.pl zawierającej aktualności dotyczące zawartości czasopisma, jego subskrypcji oraz regulaminu dla autorów.

Zawartość:

Psychogeriatria Polska Nr 1/2004

  1. Aktualna sytuacja psychogeriatrii w Polsce - Adam Bilikiewicz
  2. Stan pomiędzy zdrowym starzeniem się a otępieniem � jak go określić? Ralf Ihl
  3. Otępienie z ciałami Lewy�ego � opis dwu przypadków - Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska
  4. Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w łagodnych zaburzeniach funkcji poznawczych.- Leszek Bidzan, Mariola Bidzan
  5. Układ glutamatergiczny w chorobie Alzheimera - Jerzy Vetulani
  6. Memantyna - nadzieja w leczeniu otępień i innych schorzeń neurodegeneracyjnych - Jerzy Vetulani
  7. TRAZODON w psychiatrii Bartosz Grotthus, Jacek Radzik, Jerzy Leszek
  8. Cholesterol, metabolizm B-amyloidu i choroba Alzheimera: od neurobiologii do potencjalnej terapii - Marcin Wojtera, Tomasz Sobów
  9. Czy można zmniejszyć obciążenia ekonomiczne związane z chorobą Alzheimera.- Andrzej Kiejna, Joanna Rymaszewska, Tomasz Adamowski