oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz
 • Czasopismo - miesięcznik
 • Format: A4
 • Liczba stron: 16-20
 • Ceny (2004):
  • Pren. kwart.: 54.00 zł (+ koszty wysyłki)
  • Pren. roczna: 194.40 zł (+ koszty wysyłki)
  • Prenumerata roczna 10% taniej! Segregator gratis.
 • Internetowa strona wydawnictwa DASHOFER: http://www.dashofer.pl/

Jak się reklamuje ?

Aktualności, prawo i praktyka w pomocy społecznej!

Serwis informacyjno-doradczy dostępny tylko w prenumeracie skierowany do pracowników socjalnych oraz wszystkich tych, którzy działają na polu pomocy społecznej! Aktualności - bieżące zmiany w przepisach prawnych, projekty ustaw, ciekawe wydarzenia z branży, informacje o nowych programach pomocowych.Prawo - porady prawne, interpretacja oraz komentarz do aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, uzupełnione o orzecznictwo z tego zakresu.Praktyka - liczne przykłady, porady i wskazówki praktyków: przykłady projektów pracy socjalnej, praktyczne informacje i wskazówki przydatne w codziennej pracy pracownika socjalnego. Pytania i odpowiedzi � odpowiedzi na pytania nadesłane przez Państwa na specjalnych formularzach dołączonych do każdego numeru czasopisma.

Tematyka:

 • Nowe i zmienione przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej
 • Wyjaśnienia szczególnie istotnych dla instytucji społecznych regulacji prawnych
 • Aktualne wydarzenia w pomocy społecznej
 • Praca z klientem trudnym
 • Współpraca pomiędzy placówkami socjalnymi a grupami i społecznością lokalną
 • Kształcenie i doskonalenie pracowników socjalnych
 • Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój instytucji pomocy społecznej
 • Kierowanie do domów pomocy społecznej
 • Usługi medyczne w dps
 • Modele pracy z osobami bezrobotnymi
 • Zima i bezdomność
 • Wolontariat
 • Wykluczenie społeczne
 • Zatrudnienie socjalne
 • Odpowiedzi na aktualne pytania
 • Co zyskasz prenumerując �Pracownika socjalnego�?

Czytamy jeszcze:

 • Dostęp do wszystkich bieżących informacji � co miesiąc nowy numer!
 • Pewność, że masz pod ręką wszystkie istotne wiadomości!
 • Znajdziesz odpowiedzi na indywidualne pytania!
 • Dowiesz się o aktualnych problemach i trendach!
 • Otrzymasz wskazówki pomocne w codziennej pracy socjalnej!
 • Wraz z pierwszym zamówionym numerem otrzymują Państwo bezpłatnie segregator, który ułatwi przechowywanie wszystkich numerów "Pracownika socjalnego"!

Do każdego numeru dołączany jest formularz, na którym można przesłać własne pytania z dziedziny pomocy społecznej. W kolejnych numerach znajdą się odpowiedzi ekspertów.