oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

okładka nr 2 - 2003Z opóźnieniem dotarły do nas egzemplarze nr 2 i 3 kwartalnika MEDI z 2003 roku. Z opóźnieniem, ale czy przypadkiem z opóźnieniem nie ukazuje się sam periodyk ? Jeśli tak, to wielka szkoda. W MEDI bowiem znajdziemy zapowiedzi konferencji, szkoleń i imprez związanych z placówkami opieki długoterminowej (a więc i domami pomocy społecznej). Skuteczność takich opóźnionych informacji wydaje się wątpliwa...

Wypada powtórzyć to, co pisaliśmy wcześniej - MEDI jest przydatne w placówkach opiekuńczych i zawiera materiały, które z pewnością trzeba przeczytać. To sponsorowane pismo można kolekcjonować, choćby ze względu na dodatki tematyczne.

Tym razem z numerem 2/2003 otrzymujemy dodatek poświęcony depresji. Jeśli nie będzie przydatny w pracy, przydać się może w domu, bo depresja jest stanem nader powszechnym.

okładka nr 3 - 2003W obydwu dostarczonych egzemplarzach znajdujemy ponadto sporo zróżnicowanych tematycznie artykułów, pisanych przez fachowców zaproszonych przez redakcję do współpracy.